Index » Wpisy otagowane: » sesje rady miejskiej (Strona 2)
XXVI sesja Rady Miejskiej – program i projekty uchwał

W dniu 13 listopada 2013 r. o godz. 13°° w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu odbędzie się XXVI Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu ( protokół do wglądu w pok.38). 4. Podjęcie [...]

Continue reading …
ST 10 (78)/2013 Relacja z Sesji Rady Miejskiej

INTERPELACJE RADNYCH ŚMIECI TAŃSZE DLA RODZIN WIELODZIETNYCH? Radny Mirosław Sobczak zapowiedział wprowadzenie na następnej sesji uchwały dotyczącej refundacji części opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od rodzin wielodzietnych. Projekt został przygotowany przez niego i skonsultowany z członkami Klubu Radnych „Razem dla Gminy”. Następnie radny zawnioskował, żeby wprowadzić do wieloletniej prognozy finansowej zadanie polegające na wykonaniu projektu [...]

Continue reading …
ST 9 (77)/2013 Przepraszam i żądam przeprosin

Podczas obrad sesji Rady Miejskiej 27.08.2013 radny Mirosław Sobczak zabrał głos krytycznie wypowiadając się na temat faktu, że to właśnie ja roznosiłam w dniach 29 i 30.07 książeczki opłat za śmieci na terenie osiedla, na którym mieszkam. Użył wtedy słów: „Jedno pytanie Panie Burmistrzu. Jak tak wydajemy dobrze te środki, no więc czy przy 15% [...]

Continue reading …
ST 9 (77)/2013 MIESZKANKA POZYWA I WYZYWA RADNEGO, A WODA NIE CHCE IŚĆ POD GÓRKĘ, CZYLI RELACJA Z SESJI

27 sierpnia odbyła się XXIV sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu. Wydawać się by mogło, że to będzie kolejna „zwykła” sesja. Tymczasem im bliżej końca, tym bardziej rosły emocje. Zapraszamy do czytania. INTERPELACJE RADNYCH KOPARKA I ROWY Radna Danuta Opłotna zapytała, kiedy rozpoczną się prace w związku z budową chodnika na ul. Centralnej w Jasienicy i [...]

Continue reading …
Zmiany w budżecie, dotacje dla OSP, nowe pożyczki i wspólny zakup prądu z Jadowem, Strachówką i Klembowem czyli XXIV sesja Rady Miejskiej – program i projekty uchwał

W dniu 27 sierpnia 2013 r. o godz. 15°° w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu odbędzie się XXIV Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 3. Przyjęcie protokołu z XXIII  Sesji  Rady Miejskiej w Tłuszczu (protokół do wglądu w pok.38). 4. Podjęcie uchwał: [...]

Continue reading …
ST 7 (75)/2013 Relacja z XXIII Sesji Rady Miejskiej

Interpelacje radnych OŚWIETLENIA CIĄGLE BRAK Radny Mirosław Sobczak zgłosił wniosek o przeniesienie środków z oświetlenia we Franciszkowie i w Szczepanku na zakup wyposażenia planowanych placów zabaw w tych miejscowościach. Dodał, że wydaje mu się to mało realne, że oświetlenie zostanie wykonane w tym roku. Zastrzegł jednak, żeby nie przenosić tych środków jeśli jest rzeczywista możliwość [...]

Continue reading …
Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2012, absolutorium dla Burmistrza i inwestycje nieefektywne… czyli XXIII sesja Rady Miejskiej – program i projekty uchwał

W dniu 25 czerwca 2013 r. o godz. 15°° w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu odbędzie się XXIII Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu. Przed samorządowcami jest do podjęcia tym razem 19 uchwał, w tym dwie najważniejsze: w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy w 2012 roku oraz absolutoryjna. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. [...]

Continue reading …
Wysokość opłaty za śmiecie, diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych… czyli XXII sesja Rady Miejskiej – program i projekty uchwał

We wtorek 23 kwietnia 2013 r. o godz. 14°° w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu odbędzie się XXII  Sesja  Rady Miejskiej w Tłuszczu. Przed samorządowcami jest do podjęcia tym razem aż 29 uchwał i odsłuchanie kilku sprawozdań. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 3. Informacja na temat [...]

Continue reading …
ST 4(72)/2013 Relacja z XXI Sesji Rady Miejskiej

12 marca 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się XXI Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu. Oprócz interpelacji, zapytań i wolnych wniosków, na samorządowców czekało do podjęcia aż 29 uchwał i odsłuchanie kilku sprawozdań. INTERPELACJE RADNYCH – Radny Henryk Wójcik poprosił o przeniesienie filii biblioteki do pałacu w Chrzęsnem, gdzie wkrótce ma powstać Powiatowe [...]

Continue reading …
Rekordowa liczba uchwał, sprawozdania… czyli XXI sesja Rady Miejskiej – program i projekty uchwał

We wtorek 12 marca 2013 r. o godz. 14°° w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu odbędzie się XXI  Sesja  Rady Miejskiej w Tłuszczu. Przed samorządowcami jest do podjęcia tym razem aż 29 uchwał i odsłuchanie kilku sprawozdań. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 3. Sprawozdanie z działalności [...]

Continue reading …
ST 2(70)/2013 Relacja z XX sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu

28 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu odbyła się XX sesja Rady Miejskiej, podczas której m.in. jednogłośnie uchwalono budżet na rok 2013, dyskutowano o zasadności wydawania gazety przez samorząd oraz o konieczności wykonania wodociągów w naszej gminie. Oprócz radnych, głos na sesji zabierali także mieszkańcy i mieszkanki, którzy zgłaszali ważne problemy [...]

Continue reading …
Reanimacja “Nowego Toru”, budżet na 2013 rok, zasady odbierania odpadów komunalnych… czyli XX sesja Rady Miejskiej – program i projekty uchwał

W piątek 28 grudnia 2012 r. o godz. 11°° w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu odbędzie się XX  Sesja  Rady Miejskiej w Tłuszczu . Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 3. Przyjęcie protokołu z XIX  Sesji  Rady Miejskiej w Tłuszczu ( protokół do wglądu w pok.38). 4. [...]

Continue reading …
Partnerstwo publiczno-prywatne, zasady przyznawania honorowego obywatelstwa gminy, zmiana sposobu dotacji dla spółek wodnych … czyli XIX sesja Rady Miejskiej – program i projekty uchwał

We wtorek 4 grudnia 2012 r. o godz. 15°° w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu odbędzie się XIX  Sesja  Rady Miejskiej w Tłuszczu. Porządek obrad: Otwarcie sesji. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji  Rady Miejskiej w Tłuszczu ( protokół do wglądu w pok.38). Podjęcie uchwał a. w sprawie [...]

Continue reading …
ST 14(67)/2012 Relacja z sesji Rady Miejskiej + podsumowanie wydarzeń

RELACJA VIDEO Z SESJI – Błędna uchwała, zmiany w opłatach za odpady, zmiany w statucie CKSiR, interpelacje i zapytania… – Zobacz video i wystąpienia – XVIII Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu Radny Mirosław Sobczak zapytał, czy w zastępstwie burmistrza, który wyszedł do lekarza, nie mógłby na sesję przybyć wiceburmistrz Waldemar Banaszek, gdyż na sali są [...]

Continue reading …
Analiza oświadczeń majątkowych, zmiany w budżecie, stawki za odpady komunalne i okręgi wyborcze… czyli XVIII sesja Rady Miejskiej – program i projekty uchwał

W poniedziałek 29 października 2012 r. o godz. 9°° w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu odbędzie się XVIII  Sesja  Rady Miejskiej w Tłuszczu. Porządek obrad: Otwarcie sesji. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji  Rady Miejskiej w Tłuszczu ( protokół do wglądu w pok.38). Informacja Burmistrza Tłuszcza z analizy [...]

Continue reading …
ST 12(65)/2012 Relacja z sesji rady miejskiej – interpelacje i wolne wnioski

17 września 2012 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej. Była to sesja rekordowa, bo trwająca około pięciu godzin. Poruszono na niej wiele ciekawych tematów. Poniżej prezentujemy interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Continue reading …
Strona 2 512345