Index » Wpisy otagowane: » radny Mirosław Sobczak
ST 6-7 (86-87)/2014 Można to było zrobić lepiej – wywiad z radnym M. Sobczakiem

ST 6-7 (86-87)/2014 Można to było zrobić lepiej – wywiad z radnym M. Sobczakiem

  O inwestycjach, zadłużeniu i polityce prorodzinnej z radnym Mirosławem Sobczakiem, przewodniczącym Komisji Budżetu i Inwestycji rozmawia Maciej Puławski Został Pan radnym, bo… Chciałem coś zmienić w swoim najbliższym otoczeniu, w okręgu, z którego startowałem. I nadal jest dużo rzeczy, które chciałbym zmienić. Dzięki Panu rodziny wielodzietne mniej płacą z odpady – był Pan inicjatorem [...]

W poprzednim numerze pisaliśmy o uchwalonej przez Radę Miejską w Tłuszczu dopłacie za śmiecie dla rodzin wielodzietnych. Ulg jednak nie będzie, ponieważ Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) orzekła nieważność wprowadzającej dopłaty uchwały. Dlaczego? Regionalna Izba Obrachunkowa 17 grudnia orzekła o nieważności uchwały w sprawie wprowadzenia dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym [...]

Continue reading …
ST 1 (81)/2014 Wiceburmistrz przeprasza radnego, a powiat zaciska pasa – czyli relacja z sesji Rady Miejskiej

17 grudnia odbyła się XXVII Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu. Jak zwykle przygotowaliśmy dla Państwa relację z interpelacji radnych oraz zapytań i wolnych wniosków. Sesję można obejrzeć także na naszej stronie internetowej www.stacja-tluszcz.pl. Zapraszamy do śledzenia na bieżąco wydarzeń w naszym samorządzie. INTERPELACJE RADNYCH POWIAT ZACISKA PASA Radny Henryk Wójcik korzystając z obecności na sesji [...]

Continue reading …

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z sesji budżetowej, która odbyła się 17 listopada 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.  OPIS WYDARZEŃ [0:00:00] – początek i porządek obrad [0:04:22] – sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie miedzysesyjnym [0:10:22] – Wójt Strachówki – podziękowania za poprawę przejezdności drogi Borucza – Jaźwie [0:12:57] – przyjęcie protokołu [...]

Continue reading …

Temat wysokich nagród wypłaconych przez burmistrza Pawła Bednarczyka pracownikom Urzędu Miejskiego powrócił pod dyskusję na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Radni żądają od burmistrza ujawnienia, komu i za co konkretnie je przyznał. Burmistrz imiennego uzasadnienia nie podaje i uważa, że wydatki w gminie na administrację publiczną są niskie. – Nasze przeczucia, że w dziale płacowym dzieli [...]

Continue reading …
Dyskusja o nagrodach i wizyta starosty – relacja z XXV Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu – zobacz VIDEO + opis wydarzeń

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z całej sesji, która odbyła się 24 września 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.   OPIS [0:00:00] – początek i porządek obrad [0:09:21] – zaprzysiężenie Radnego Waldemara Sitka [0:13:48] – sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym [0:19:40] – przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Miejskiej (15 za, [...]

Continue reading …
ST 9 (77)/2013 Ogromne nagrody zamiast oszczędności

Dwa miesiące temu pisaliśmy o rekordowych nagrodach, które wypłacił burmistrz Paweł Bednarczyk kadrze kierowniczej w urzędzie. Jak udało nam się ustalić, ujawniona wówczas kwota 56 800 zł to zaledwie kropla w morzu – łączna suma wszystkich nagród wypłacona pracownikom tłuszczańskiego magistratu w 2012 roku jest ponad czterokrotnie wyższa i wynosi 267 584 zł. Pieniędzmi tymi nagrodzono 52 [...]

Continue reading …
ST 9 (77)/2013 Przepraszam i żądam przeprosin

Podczas obrad sesji Rady Miejskiej 27.08.2013 radny Mirosław Sobczak zabrał głos krytycznie wypowiadając się na temat faktu, że to właśnie ja roznosiłam w dniach 29 i 30.07 książeczki opłat za śmieci na terenie osiedla, na którym mieszkam. Użył wtedy słów: „Jedno pytanie Panie Burmistrzu. Jak tak wydajemy dobrze te środki, no więc czy przy 15% [...]

Continue reading …
O “nagrodach za ciężko wykonaną pracę”, wyjątkowo burzliwych wolnych wnioskach i podjętych uchwałach – relacja z XXIV Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu – zobacz VIDEO + opis wydarzeń

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z całej sesji, która odbyła się 27 sierpnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.   OPIS [0:00:00] – początek i porządek obrad [0:03:12] – sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym [0:10:23] – przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Miejskiej (14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) GŁOSOWANIE [...]

Continue reading …
Absolutorium udzielone przy 5 głosach sprzeciwu, nieprzyjęte sprawozdanie CKSiR i uchwały w sprawie uznania niektórych inwestycji za nieefektywne – relacja z XXIII Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu – zobacz VIDEO + opis wydarzeń

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z całej sesji, która odbyła się 25 czerwca 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.   OPIS [0:00:00] – początek i porządek obrad, pismo od Kamila Laskowskiego w sprawie rezygnacji z mandatu [0:09:34] – sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym [0:23:22] – podziękowanie młodzieży szkolnej i rady rodziców [...]

Continue reading …
Opłata za śmiecie: ulgi dla dużych rodzin nie będzie – relacja z V Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu – zobacz VIDEO

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z sesji nadzwyczajnej, która odbyła się 26 kwietnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu. Powodem zwołania sesji była niezgodność z prawem zapisów uchwały przyjętej we wtorek w punkcie dotyczącym zwolnienia z opłat za czwartą i kolejną osobę niepełnoletnią dla rodzin mających na utrzymaniu cztery lub więcej osoby niepełnoletnie.   [...]

Continue reading …
Urząd na podsłuchu, stawki za śmieci i kłótnia o pieniądze na drogę w Pawłowie – relacja z XXII Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu – zobacz VIDEO + opis wydarzeń

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z całej sesji, która odbyła się 23 kwietnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.   OPIS [0:00:00] – początek i porządek obrad [0:06:06] – sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym [0:06:49] – informacja nt. umorzenia postępowania przez prokuraturę [0:15:30] – informacja na temat stanu bezrobocia w Gminie [...]

Continue reading …
Rekordowa ilość uchwał, kto stworzył umowę z Deloitte, o odśnieżaniu prywatnych dróg – relacja z XXI Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu – zobacz VIDEO + opis wydarzeń

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z całej sesji, która odbyła się 12 marca 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.   OPIS [0:00:00] – początek i porządek obrad [0:05:17] – sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym [0:18:40] – sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu za rok 2012 [0:19:22] – sprawozdanie Komendanta [...]

Continue reading …
ST 3(71)/2013 List: Budowa WDK czy wodociąg? – mieszkanka odpowiada radnemu

W poprzednim numerze „Stacji Tłuszcz” opublikowano list radnego Mirosława Sobczaka, który był odpowiedzią na moją krytyczną wypowiedź dotyczącą realizowanej budowy Wiejskiego Domu Kultury we wsi Miąse. Moim celem było przybliżenie mieszkańcom naszej gminy okoliczności, w jakich burmistrz oraz radni poprzedniej kadencji podjęli decyzję o jego budowie oraz negatywnych konsekwencji, jakie ona ze sobą niesie nie [...]

Continue reading …
ST 2(70)/2013 Polemika radnego do listu „Krytycznie o WDK w Miąsem”

Szanowni Państwo, aby wypowiadać się o WDK w Miąsem, trzeba mieć rzetelną wiedzę, a pani Regina Perkowska jej nie ma i w liście do redakcji zamieszczonym w grudniowej „Stacji Tłuszcz” wprowadza w błąd czytelników, a zarazem mieszkańców gminy.

Continue reading …
Za co Przewodnicząca Rady z Klembowa otrzymywała 1000 zł miesięcznie, o umowie z Deloittem bez konkursu i opóźnieniach w inwestycjach – Podsłuchane na komisji

Ostatnie posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji zdominowały tematy związane z firmą Deloitte, umowami o dzieło pani Doroty Marcinkowskiej i opóźnienia w inwestycjach. W związku z nagrywaniem komisji radni dyskutowali o tym,  na kim ciąży obowiązek ochrony danych wrażliwych, które na posiedzeniach czasem się pojawiają.

Continue reading …
Strona 1 3123