ST 4/2012 Dzieci walczą o swojego księdza

Dodane w:: Edukacja,Inne,Jasienica,Na tapecie,Numer 57 (marzec 2012),Parafie |

List z prośbą do arcybiskupa Henryka Hosera podpisało 75 dzieci

„W Jasienicy znów gorąco, a przecież to jeszcze nie lato!” – taki tytuł miał list, który opublikowaliśmy w ubiegłym numerze „Stacji Tłuszcz”. Minęły dwa tygodnie, a emocje nie stygną. Rodzice i dzieci, które uczył ksiądz proboszcz Wojciech Lemański, chcą powrotu księdza do szkoły. W tym celu wysyłają do kurii listy z prośbą o przywrócenie księdzu Lemańskiemu misji nauczania.

Pod koniec lutego ksiądz proboszcz jasienickiej parafii Wojciech Lemański, otrzymał cofnięcie tzw. misji kanonicznej, czyli zgody na nauczanie religii w szkole. Cofnięcie nie zawierało żadnego uzasadnienia. Nagła decyzja arcybiskupa Henryka Hosera wywołała sprzeciw dzieci i ich rodziców.

– Nie ukrywam, że jestem zbulwersowany całą tą sprawą – mówi Dariusz Suchenek, przewodniczący Rady Rodziców w Zespole Szkół w Jasienicy. – Uważam, że przy podjęciu takiej decyzji nawet biskup powinien zebrać informacje od dwóch stron, a przede wszystkim wysłuchać dzieci lub ewentualnie ich rodziców. Razi nas również forma, w jakiej to wszystko się odbyło. Do wakacji zostały raptem cztery miesiące – zauważa pan Suchenek i dodaje: – Niestety biskup swoją decyzją ukarał nasze dzieci, a one w tym konflikcie nie były stroną. W konflikcie, który ciągnie się już bardzo długo na linii proboszcz – dyrekcja ZS i który do tej pory dotyczył dorosłych.

JASIENICKI WĘZEŁ GORDYJSKI

Ustalenie źródła tego konfliktu nie jest rzeczą prostą. Jednak moi rozmówcy zgodnie przyznają, że przybrał on na sile we wrześniu ubiegłego roku, kiedy to w szkole wybierano nową Radę Rodziców. Projekt regulaminu, na podstawie którego miała działać nowa rada, a zaproponowany przez dyrekcję, wykluczał możliwość kandydowania rodziców, którzy wcześniej pełnili tę funkcję. Dlaczego w regulaminie pojawił się taki dyskryminujący zapis? – Chodziło mi o to, żeby rada się zmieniała – tłumaczy dyrektor Elżbieta Sobiesiak. – Nawet ustawa o systemie oświaty mówi, że Rada Rodziców wybierana jest rokrocznie. Oczywiście to nie znaczy, że ona musi się zmieniać. Moja intencja była jednak taka, żeby ta rada się zmieniła – przyznaje pani Sobiesiak i dodaje: – Bo nasza współpraca nie układała się najlepiej. Zależało mi, by Rada Rodziców była organem autonomicznym (część osób z Rady Rodziców wchodziła w skład Rady Parafialnej – przypis red.) i wspierała działalność statutową szkoły.

Dariusz Suchenek: – Forma w jakiej doszło do wyborów nowej rady została oceniona przez rodziców negatywnie, ale taki regulamin został nam przedstawiony przez dyrekcję szkoły. Wybraliśmy się na jego podstawie, ponieważ nie dysponowaliśmy własnym. Dlatego pierwszym krokiem, jaki podjąłem zostając przewodniczącym, było stworzenie nowego regulaminu. Uważamy, że takie rzeczy powinny wychodzić od rodziców, członków rady.

Innym ogniwem zapalnym na linii kościół – szkoła, było spotkanie wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego. Ksiądz Lemański optował za przeznaczeniem pieniędzy na wybudowanie skate parku dla młodzieży, a pani Sobiesiak przedstawiła propozycję utworzenia placu zabaw przy szkole. Ci, którzy poparli skate park (a była to większość) argumentowali, że byłby to już kolejny plac zabaw w okolicy szkoły. – Wtedy poczułam, że ksiądz mocno ingeruje w sprawy szkoły – mówi pani Sobiesiak. Następnego dnia po zebraniu wiejskim napisała list do kuratorium, w którym poprosiła o „wyznaczenie granic działalności księdza na terenie szkoły”. W odpowiedzi ksiądz powiesił list pani Sobiesiak (a później także następny, podpisany przez część nauczycieli i szkolnego personelu) w przykościelnej gablocie. W rozmowie z nami ksiądz podkreślił, że zależało mu, aby każdy mógł się z tymi listami zapoznać i wyrobić własne zdanie na temat konfliktu. – Po kolędzie odbyłem wiele rozmów, czasem trudnych. To podtrzymuje mnie na duchu w całej tej sytuacji – nie ukrywa ksiądz Wojciech.

KURATORIUM WKRACZA DO AKCJI

W listopadzie kuratorium badając sytuację w szkole, zarządziło przeprowadzenie anonimowej ankiety wśród rodziców. Dyrekcja została zobowiązana do przedstawienia wyników i wprowadzenia programu naprawczego. Gdy nadszedł grudzień, a wyników nie było, zniecierpliwieni rodzice zwrócili się o pomoc do burmistrza. Ten wezwał dyrekcję, aby udostępniła wyniki ankiety jak najszybciej. Pani Sobiesiak opóźnienie tłumaczy gorącym okresem przedświątecznym. Ze spotkania z rodzicami, które odbyło się ostatecznie w lutym, jest zadowolona. – Wyniki wypadły dobrze, choć oczywiście były też głosy negatywne. Udało mi się przekazać rodzicom, że nie widzę przeszkód, aby przystąpić do mediacji z księdzem.

Niestety, o mediacji między proboszczem Lemańskim a panią Sobiesiak dużo się mówi, jednak niewiele się w tej sprawie dzieje. Nie wiadomo, kto miałby wziąć na siebie ciężar jej zorganizowania. Z drugiej strony przewodniczący Rady Rodziców odnosi się do ankiety bardziej krytycznie: – Dla nas okres, jaki upłynął między przeprowadzenia ankiety, a przedstawieniem wyników, trwał zdecydowanie za długo. Odebraliśmy to jako zamiatanie problematycznych spraw pod dywan. Skoro pani dyrektor dostała wyniki 6 grudnia, to dlaczego nie przekazała nam tej informacji? Dlaczego byliśmy zwodzeni tak długo? – pyta pan Suchenek i stwierdza: – Ocenę pozostawiam wszystkim do rozważenia we własnym zakresie.

MODLITEWNY PROTEST

Wydawać się mogło, że sprawa się na tym zakończy. Jednak w ostatnich dniach lutego ksiądz Lemański otrzymał od biskupa cofnięcie misji kanonicznej. To znowu spolaryzowało lokalną społeczność. Gdy zamiast religii dzieci miały mieć w ramach zastępstwa angielski, rozpoczęły lekcję od modlitwy. Pani Sobiesiak postrzega to jako wykorzystywanie przez dzieci sytuacji, natomiast pan Suchenek – jako dziecięcy sprzeciw wobec tego, że ważne decyzje zapadają bez udziału samych zainteresowanych. – Tyle się mówi o demokracji, prawach człowieka i świadomej obywatelskości – zauważa przewodniczący Rady Rodziców. – Ale gdy dzieciom odbiera się bardzo lubianego nauczyciela i one protestują tak jak potrafią, to już jest źle odbierane. Gdzie tu konsekwencja? Gdzie prawa ucznia? A przecież można było na zastępstwie religii zorganizować lekcję edukacyjną dla dzieci pt. „Demokracja i formy jej przestrzegania”. Wytłumaczyć, zainspirować, a nie tylko karać. Czy to nie byłoby bardziej na miejscu w tej sytuacji?

Pani Elżbieta Sobiesiak nie chce komentować cofnięcia proboszczowi zgody na nauczanie. Podkreśla, że obecna współpraca z księdzem jest z jej punktu widzenia prawidłowa – poinformowała nas, że proboszcz zaproponował dwie katechetki, które go zastąpią i to one właśnie uczą teraz dzieci religii. Pan Dariusz Suchenek widzi ten problem szerzej: – Odnoszę wrażenie, że odsunięcie księdza od nauczania może mieć także inne powody. Nasz proboszcz znany jest ze swojej działalności na rzecz pojednania chrześcijańsko-żydowskiego. To się może niektórym osobom w Kościele nie podobać. Poza tym jako rodzic chcę oprotestować decyzję biskupa, który wciągnął w ten konflikt nasze dzieci, a przecież ich dobro powinno być tu najważniejsze. Dla nas odebranie księdzu możliwości nauczania religii to efekt tych dwóch pism, które wystosowała wcześniej dyrekcja szkoły. Żałuję, że nie zaczęliśmy działać wcześniej, może by nie doszło do tej sytuacji – mówi pan Suchenek i dodaje: – Ale Polak mądry po szkodzie, liczyliśmy, że biskup jest osoba niezawisłą i sprawiedliwą – jak sąd. Nie rozumiem też, dlaczego nie wysłał do szkoły wizytatora, dlaczego zadziałał tak ostatecznie?

***

Rzeczywiście, cofnięcie misji nauczania w tej sytuacji może być odbierane jako środek bardzo drastyczny, a wręcz kara dla proboszcza Lemańskiego. Zwłaszcza, że decyzja nie zawiera uzasadnienia. Jak podaje ksiądz prof. UKSW dr hab. Piotr Tomasik, cofnięcie misji kanonicznej możliwe jest wtedy, gdy nauczyciel religii popełnia czyn dyskwalifikujący go jako nauczyciela, albo gdy naucza lub postępuje w sposób nie do zaakceptowania dla roli, jaką w katechetycznej misji Kościoła ma nauczyciel religii. „Chodzi tu o drastyczne naruszenie dyscypliny kościelnej, czyny niezgodne z moralnością i obyczajami lub niezgodność doktrynalną.” (cyt. ze strony miesięcznika „Katecheta”, katecheta.pl)

Jak widać, powyższe zasady określają dość precyzyjnie, kiedy możliwe jest cofnięcie misji kanonicznej. Jednak czy takie rzeczy miały miejsce w Jasienicy? Postanowiłam w tej sprawie zadzwonić do Kurii Biskupiej Diecezji Warszawsko-Praskiej. Muszę przyznać, że rozmowa, którą odbyłam z kanclerzem ks. Wojciechem Lipką, należała do tych z gatunku nieco zagadkowych. Na pytanie o przyczyny cofnięcia misji kanonicznej proboszczowi, kanclerz powiedział: – To ksiądz proboszcz niech się domyśli. Albo proszę wrzucić nazwisko księdza Lemańskiego w internet, a się sama pani dowie… Gdy spytałam, dlaczego cofnięcie nastąpiło tak nagle, w ciągu roku szkolnego, kanclerz stwierdził, że „była twórczość”. Jaka twórczość…? „Zainteresowanego…” Później kanclerz dodał jeszcze – Z naszej strony nie ma zarzutów, co do treści czy jakości przepowiadania katechetycznego księdza Wojciecha Lemańskiego – i zauważył, że dopóki powstały między księdzem a dyrekcją konflikt się nie rozwiąże, nie ma sensu, aby skonfliktowane strony razem pracowały. – Są to działania rozjemcze, nic więcej – podkreślił ksiądz Lipka. Na pytanie, czy w tak pojmowanych działaniach rozjemczych poszkodowanymi nie są dzieci, kanclerz kurii odparł, że gdy gdzieś idą siły rozjemcze, np. ONZ, to do nich też się strzela. Zanim zdążyłam zapytać, co dokładnie ma na myśli, ksiądz Lipka słowami „Szczęść Boże” zakończył naszą rozmowę.

ps. 20 marca 2012 roku rozstrzygnięto konkurs na stanowisko dyrektora ZS w Jasienicy, który wygrała pani Agnieszka Walaśkiewicz

 • Aleksandra Puławska

NIEPOKORNY PASTERZ

Ks. Wojciech Lemański

Ks. Wojciech Lemański – Od czerwca 2006 proboszcz parafii Narodzenia Pańskiego w Jasienicy. Członek Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2008 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W swoich działaniach ksiądz Lemański otwarcie sprzeciwia się antysemityzmowi. Potrafi również odnieść się krytycznie do decyzji i wypowiedzi swoich przełożonych, co w silnie zhierarchizowanym Kościele nie jest powszechną praktyką. Latem 2010 roku decyzją biskupa ksiądz Lemański miał zostać przeniesiony do niewielkiej parafii Kiciny. Parafianie z Jasienicy stanęli w obronie swojego proboszcza, rozpoczęli protesty i zapowiadali nawet „areszt domowy”. Ksiądz Lemański odwołał się od dekretu do Stolicy Apostolskiej i w rezultacie pozostał w jasienickiej parafii. (fot. parafiajasienica.waw.pl)

Reklama

Komentarze (103 )

 1. I to „pedagodzy „ chyba to słowo nie na miejscu, kierując się dobrem dzieci a nie własnym interesem doprowadzili do tego, że przed egzaminami dzieci zaprzątają sobie głowy problemami dorosłych.
  Sygnatariusze : dyrektorki, katechetka, bibliotekarka, świetliczanka w jednej osobie , mąż zasłużonej, pedagog czy psycholog grunt, że siostra dyrektorki, kierują się dobrem dzieci. Brawo takich pedagogów więcej.
  Jest jeszcze matka dyrektorki, jakieś ciotki i siostry, jedna wielka kochająca się rodzina.
  W szkole realizowana jest polityka prorodzinna a nie proces nauczania .

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +2 (ocen: 10 )
  • A tam. Płaczesz, a sami wciągnęliście w Wasze wojenki swoje własne dzieci. Kto niby podyktował ten list? Kto niby podżegał ten cały konflikt? Dorośli… a nie dzieci. Więc trzy parasolki w bok do dzieci, bo jak na razie to używacie ich jako karta przetargowa dla Waszych osobistych interesów.

   VA:F [1.9.12_1141]
   Poparcie: +1 (ocen: 5 )

   MieszkaniecTłuszcza
   21/03/2012 11:23

   • oczywiście ,a ten znowu swoje najlepiej poinformowany?nic ty karty poszły na stół as odkryty ale co znowu trzeba osądzić człowieka co o niczym nie wiedział:)tak najłatwiej ,dzieci są ślepe nic nie widzą nie słyszą -proponuje jeszcze raz przeczytać artykuł:)pozdrawiam baba jaga

    VA:F [1.9.12_1141]
    Poparcie: +1 (ocen: 1 )
    • Ja tylko patrzę obiektywnie jaką chucpę sobie urządzacie (mówię tu o wszystkich tj. rodzicach, księdzu, szkole) kosztem dzieci, bo ich używacie jako karty przetargowej.

     VA:F [1.9.12_1141]
     Poparcie: -3 (ocen: 5 )

     MieszkaniecTłuszcza
     21/03/2012 12:27

   • ciekawa jestem jakby Pan się zachował ,gdyby chodziło o Pana dzieci -siedział by Pan z podkulonym ogonem?

    VA:F [1.9.12_1141]
    Poparcie: +2 (ocen: 2 )
    • Wyraziłem to już we wcześniejszych komentarzach, czyli ja nie zgadzam się na lekcje religii w szkołach. Od tego jest kościół, a nie szkoła, aby indoktrynować dzieci na siłę.

     VA:F [1.9.12_1141]
     Poparcie: +5 (ocen: 7 )

     MieszkaniecTłuszcza
     21/03/2012 12:28

     • A w takiej sytuacji dopiero by ksiądz poznał prawdę, czy dzieci tak bardzo go kochają i lekcje z nim jeśli dobrowolnie musiałby dreptać po szkole do kościoła na religię :-)
      Ciekaw jestem jaka by była frekwencja, oczywiście odrzucając przypadki moherowych rodziców ciągnących za uszy.

      VA:F [1.9.12_1141]
      Poparcie: 0 (ocen: 6 )

      MieszkaniecTłuszcza
      21/03/2012 12:32

      • jeżeli patrzysz obiektywnie to powiem tylko jedno wsiąść do samochodu zobaczyć co się dzieje na świetlicy parafialnej ,co się dzieje podczas Mszy w Kościele i twoja frekwencja będzie gotowa a to ,że religia będzie w szkole czy na świetlicy to już nie my decydujemy ,a ja myśle ze nasz ksiądz nie mniałby nic przeciwko:)

       VA:F [1.9.12_1141]
       Poparcie: +2 (ocen: 4 )
      • jeżeli chodzi o moherowe berety ja się do nich nie zaliczam ,nie przychodzę po 10 razy do kościoła i nie leże krzyżem pod ołtarzem ,chodzi mi tylko o prawdę :)w końcu mamy CHYBA DEMOKRACJE JEŻELI MY O NIĄ NIE ZAWALCZYMY ,TO NASZE DZIECI NIE BĘDĄ MNIAŁY ŻADNYCH SZANS :(CENNE SĄ Pana obiektywne sugestie ale my wcale nie szykujemy sobie chupcy my tylko chcemy w końcu godnie żyć -czy to żle i walczymy o kogoś ,który jest godnym tego zaufania i walki:)p.s poczyta pan sobie bloga natemat NASZEGO KSIĘDZA

       VA:F [1.9.12_1141]
       Poparcie: +3 (ocen: 5 )
       • Odnoszę wrażenie, że w Jasienicy nastała “katokracja”, albo “księdzolitaryzm”, więc daleko Wam do demokracji…

        VA:F [1.9.12_1141]
        Poparcie: +1 (ocen: 1 )

        MieszkaniecTłuszcza
        22/03/2012 08:56

  • twoja wypowiedź świadczy tylko o tym jak bardzo nie masz pojęcia. Proboszcz manipuluje wami jak chce i wykorzystuje was i wasze dzieci a jak stąd odejdzie zostaniecie sami. Co wtedy zrobicie, jak spojrzycie innym w oczy. jesteście marionetkami w rękach szaleńca. Od zachowania księdza odcieli się okoliczni księża, kuria a nawet biskup a wy nadal ślepo… wszyscy skończcie tak samo. Najgorsze jest to co ksiądz zostawi po sobie oraz to że wykorzystaliście dzieci jako karty przetargowej. Zabierzcie dzieci na lekcje religi do tej świetlicy, takiej wspaniałej i zobaczymy ilu przyjdzie. Ciemnogród!!!!!!!!!!!!!

   VA:F [1.9.12_1141]
   Poparcie: -7 (ocen: 9 )

   obserwator
   21/03/2012 17:16

   • ty dopiero masz pojęcie nie obrażaj nas ani naszych dzieci obserwatorze bo cię nerwy zjedzą a pozatym chyba trochę się zagalopowałeś pisząc takie komentarze :)pozdrawiam:)

    VA:F [1.9.12_1141]
    Poparcie: +3 (ocen: 3 )
   • mniałeś chyba siebie na myśli pisząc o szaleńcu :)

    VA:F [1.9.12_1141]
    Poparcie: 0 (ocen: 0 )
   • Do obserwatora. Nie obrażaj osób, których nie znasz to jest chamstwo. Zgadzam się z wypowiedzią osoby o nazwie baba jaga.

    VA:F [1.9.12_1141]
    Poparcie: 0 (ocen: 2 )

    studenka
    21/03/2012 17:55

    • znam i to bardzo dobrze a po drugie przestań baba jago ciągle mieszać do tego dzieci już dosyć namieszaliście i jesteście na ustach całej okolicy. Ciągle piszesz …nas i naszych dzieci.. nikt nie czepia się dzieci to wy ich ciągle mieszacie do wszystkiego. Dzieciom jest wszystko jedno kto będzie ich uczył to wy rodzice wykorzystaliście własne dzieci do tej walki. Włączyliście ich do walki bo sami już nie macie argumentów, chcecie grać na dziecięcych emocjach. Uważam, że nadajecie się wszyscy pod opiekę kuratora bo jako rodzice jesteście totalną porażką. Wszyscy są już zmęczeni tymi sensacjami w jasienicy. Robicie z siebie pośmiewisko, mówią o was wszędzie i wasze dzieci to widzą i słyszą.

     VA:F [1.9.12_1141]
     Poparcie: 0 (ocen: 2 )

     obserwator
     21/03/2012 22:07

     • jeżeli nie rozumiesz napisze jeszcze raz PANIE OSERWATOR DAJ JUŻ SPOKÓJ Z TYMI SZALEŃCAMI ,SEKTAMI BO JUŻ NIE WIESZ Z TYCH NERW CO PISAĆ:)

      VA:F [1.9.12_1141]
      Poparcie: -1 (ocen: 1 )
      • a jak inaczej można was nazwać? przecież wy nie macie nic wspólnego z kościołem. Wierzycie w to co chcecie i to co robicie dalekie jest od wiary.

       VA:F [1.9.12_1141]
       Poparcie: 0 (ocen: 0 )

       obserwator
       22/03/2012 16:17

   • Jestem mieszkanką Jasienicy, osobą wierzącą i praktykującą, pomimo, że nie leżę w Kościele i jestem oburzona tendencyjnym przedstawianiem sytuacji w Jasienicy przez obserwatora i mieszkańca. Potrafimy sami zweryfikować co dla nas dobre a co złe i nikt nami nie manipuluje. Z wielka przyjemnością dziękuję władzom gminy za (…)* konkurs na wybór dyrektora ZS w Jasienicy, ponieważ większość rodziców i nie tylko miała już dosyć w moim odczuciu nepotyzmu, intryg i nonszalancji Pani Dyrektor. Prawdopodobnie zainteresowana liczyła na inny werdykt wynikiem czego jest zwolnienie lekarskie oraz incydent spowodowany przez (…)**

    * słowo usunięte, bo nie da się tego stwierdzić w momencie zatwierdzania komentarza – moderator

    ** do momentu uzyskania oficjalnego komunikatu od policji proszę nie wpisywać tego typu danych, dziękuję! – moderator

    VA:F [1.9.12_1141]
    Poparcie: +5 (ocen: 5 )

    Weronika Jusinska
    23/03/2012 20:47

 2. Ksiądz Kanclerz Lipka troszeczkę się zagalopował z tym ONZ-etem jako Rada Rodziców nie pozwolimy by ktokolwiek a tym bardziej kościół strzelał do naszych dzieci. Zachęcające zaproszenie dla dzieci drogi Kanclerzu.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +3 (ocen: 7 )

  dariusz
  21/03/2012 09:22

  • taki pan mądry ale nie potrafi pan zinterpretować słów kanclerza. Kto mówi że będzie strzelał do waszych dzieci? Piszcie teraz pismo na kanclerza że chce strzelać albo do ONZ. Tak właśnie wygląda interpretacja wszystkiego z czym macie do czynienia. Macie już pomysł na następną aferę.

   VA:F [1.9.12_1141]
   Poparcie: 0 (ocen: 0 )

   obserwator
   22/03/2012 16:21

 3. Normalny zwykły człowiek nie zastanawia się czy ten to żyd czy nie. Paradoksalnie o żydach mówią głównie sami żydzi. A może w gminie Tłuszcz mieszka poprostu dużo żydów, na pewno tak było przed wojną

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +2 (ocen: 2 )

  Rafał
  21/03/2012 15:53

 4. Jasienica zawsze była i bedzie postrzegana jako dość dziwne środowisko…zawsze prowadziła zatargi…każdy był be, kto nie skakał tak, jak Jasienica mu zagrała…nawet Miąse wolało jeździć do kościoła dalej by ominąć Jasienicę…każdy radny zawsze był zły,każdy ksiądz był zły, dyrektorki, nauczyciele też be…ludzie czy wy nie macie naprawdę problemów innych????ksiądz niech działa w kościele a dyrektor w szkole…w swoją głupią wojnę wciągacie uczniów, nauczycieli, rodziców??zajmijcie się pomaganim biednym, potrzebującym a nie głupotami…co wy myślicie, że cały świat zbawicie…???tam mieszacie nam rodzicom w głowach …jednego dnia ksiądz modli się na mszy za nauczycieli a na drugi dzień straszy ich sprawą w sądzie.Moja córka mówiła mi jak uczeń na lekcji do nauczyciela powiedział:jak pani postawi mi jedynkę to powiem księdzu a ksiąsdz będzie wiedział co zrobić by pani już nie pracowała…patrzcie jak uczniowie wykorzystują waszą wojnę…święta się zbliżają może to czas na waszą przemianę…a n

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +4 (ocen: 22 )
 5. moim zdaniem aby rozwiązać ten problem najlepiej będzie jak lekcje religi zostaną przeniesione do kościoła, a sprawynauki szkoły zostaną w szkole.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +3 (ocen: 5 )

  mieszkaniec
  21/03/2012 16:57

 6. nie bądz śmieszna ,bo akurat to już słyszałam z twoich ust i na żywo:)pozdrawiam

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 4 )
 7. Ach Ach! Jak dzieci pięknie walczą o swojego Księcia :) Czemu za to nie chce ZA DARMO ich nauczać na plebanii?

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +6 (ocen: 6 )

  joanna
  21/03/2012 21:28

  • bo jemu wcale nie chodzi o nauczanie w przeciwnym razie nie dopuściłby do takiego rozwoju sytuacji, za wszelką cenę starałby się zakończyć ten konflikt. Czy tak nie powinien zrobić duchowny? Niech w końcu ktoś odważy się i to powie. Czy zachowanie księdza z jasienicy jest zachowaniem godnym kapłana? Przecież ten człowiek powinien dążyć do zgody a on podsyca tą nienawiść i wciąga do tego swoich parafian, którzy zupełnie ślepo robią co im każe. Dla mnie to wygląda jak opętanie i nie ma nic wspólnego z kościołem, wiarą, Bogiem.

   VA:F [1.9.12_1141]
   Poparcie: +4 (ocen: 8 )

   obserwator
   21/03/2012 22:17

  • Droga Joanno
   Widzisz, za to ze dzieci walczą to ty możesz pisać ZA DARMO ile chcesz i gdzie chcesz tylko szkoda ze piszesz takie głupoty

   VA:F [1.9.12_1141]
   Poparcie: +1 (ocen: 3 )

   dariusz
   21/03/2012 22:47

 8. czy myślicie że ten list napisały dzieci? Nic błędnego na gołe oko widać, że kierują nimi dorośli

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +1 (ocen: 3 )

  ktoś
  21/03/2012 22:26

 9. Babo Jago.czy piszesz o świetlicy socjoterapeutycznej przeznaczonej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, którą utrzymuje Urząd Gminy, płacąc opiekunce pensję,płacąc za wynajem i żywienie dzieci? Trochę to kosztuje z naszych podatków. Wystarczy wejść na stronę i widać, do jakich “biednych” dzieci dokładamy.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +2 (ocen: 4 )
  • GMINA TEŻ UTRZYMUJE SIĘ Z NASZYCH PODATKÓW -CZY NIE?O CO CHODZI BO DO WUJKA ZE SZNURKA JESZCZE NIE ZADZWONIŁAM:)

   VA:F [1.9.12_1141]
   Poparcie: -1 (ocen: 1 )
   • wiesz co, baby jagi z przeszłości, to przynajmniej były inteligentne…

    VA:F [1.9.12_1141]
    Poparcie: +2 (ocen: 2 )

    Rafał
    22/03/2012 10:07

    • mówisz o sobie że jesteś inteligentny dobre,świadczo twoje głupie komentarze a moją inteligencje zostaw dla tych co mnie znają Rafałku skoro się nie znasz na sarkazmach:)

     VA:F [1.9.12_1141]
     Poparcie: -2 (ocen: 2 )
     • no zgadza się, Twoje komentarze wręcz tryskają błyskotliwością. aż razi

      nie ma dzisiaj jakiejś Mszy Św.? co tu jeszcze robisz?

      VA:F [1.9.12_1141]
      Poparcie: +3 (ocen: 3 )

      Rafał
      22/03/2012 19:48

 10. Witam,
  Przeczytałem artykuł i wypowiedzi pani derektor o ty że chciała zmienić radę bo Cytuję “Zależało mi, by Rada Rodziców była organem autonomicznym (część osób z Rady Rodziców wchodziła w skład Rady Parafialnej – przypis red.) i wspierała działalność statutową szkoły.”
  Poprzednia rada była aż zaboardo autonomiczna a wręcz przeszkadzała Pani dyrektor bo zadawała za dużo pytań które były niewygodne i rada poprostu przeszkadzała. Rada była niewygodna bo wszystko co miała podpisać czytała i wyrażała swoje zdanie które nie było po myśli dyrekcji.Pani dyrektor zażuca że Rada nie wspierała szkoły,BZDURA.
  |drugiej tak zangażowanej Rady rodziców już nie będzie. To dzięki Radie rodziców wejście do szkoły wygląda dziś jak wygląda, to z ich incjatywy została ułożona kostka, posadzone drzewa, uporządkowany tern, posian trawa i zakupione pierwsze ławki.Również przy zakupie kolejnych rodzice wspomogli Panią Dyrektor. Natomiast twierdzenie o tym że ktośbył w radie parafialnej, bzdura z całej Radzie Rodziców była tylko jedna w Radzie parafialnej.Podsumowanie jest proste osby wchodzące w skład porzedniej Rady Rodziców nie były podatne na żadne wpływy ani Pani Dyrektor ani Księdza. Pozatym osoby wchodzące w skład poprzedniej Rady był moze dla Pani Dyrektor za inteligentne i to ją wg mnie bolało.

  Boli mnie tylko jedna rzecz w tym wszystkim że tak naprawde Poprzednia Rada Rodziców zosała oczerniona Przed Dyrekcję Szkoły.
  Dodam tylko że nie wchdziłem w skład Rady, ale znam tych ludzi, któży mieli zapał i pomysły które zostały stłamszone przez najwyższe oragny Szkoły.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +2 (ocen: 10 )

  Zawidziony Mieszkaniec
  22/03/2012 08:06

 11. każdy już przeczytał ten artykuł. żadna nowość. nie jedni mieli już zapał i pomysły.. a z tego co widziałem, to Rada Rodziców była baaaaardzo zaangazowana w różnych instytucjach. Być może dlatego przestała sobie radzić z funkcjami w szkole.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +1 (ocen: 1 )
  • wynik konkursu pokazał kto sobie nie radzi , to co zrobiono wczoraj w Tłuszczu tez pokazało kto ma problem. Może lepiej by takie osoby jednak nie miały styczności z edukacją.

   VA:F [1.9.12_1141]
   Poparcie: 0 (ocen: 4 )
   • oszukany wyborco przeczytaj sobie komentarze i śmiszki Rafałka -tak go bawi to co się stało :(żal

    VA:F [1.9.12_1141]
    Poparcie: 0 (ocen: 2 )
   • wyniki konkursu pokazały słabość władzy wobec konfliktu z którym nie potrafiła sobie z tym poradzić i umyła od tego ręcę oraz to że nie liczy się kompetencja człowieka ani jejgo doświadczenie tylko układ. Wg mnie konkurs w jasienicy był ustawiony a jego wynik zaplanowany z góry. To nie miało nic wspólnego z prawdziwym konkursem. Ale jaka nasza władza uczuciowa i jak szybko sypała propozycjami na otarcie łez

    VA:F [1.9.12_1141]
    Poparcie: +3 (ocen: 5 )

    mieszkaniec
    22/03/2012 16:33

 12. wszystkie konflikty znikną z dniem odejścia księdza, który jest twórcą tego zła, wszystko się uspokoi i wróci do normy więc trzeba modlić się aby jak najszybciej to nastąpiło.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +4 (ocen: 6 )

  mieszkaniec
  22/03/2012 16:27

 13. Drogi obserwatorze.!!!!
  Jestem jednym z dzieci walczących o swojego księdza.Bardzo nam przykro z tego powodu ze ksiądz nie uczy w naszej szkole.A jezeli panie obserwatorze nie wiesz co tu sie dzieje to sie nie wtrącaj. Nas nikt nie zmusza do walki o księdza, my robimy to Z WŁASNEJ WOLI.Z miłą chęcią możemy chodzić na religie do świetlicy.Było 75 podpisów samych dzieci i to jeszcze nie wszystkie sie podpisały bo nie dostały informacji o podpisach. Wiele dzieci także chciało pisać swoje listy. Czy to ci nie wystarczy.???

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +2 (ocen: 4 )

  Dziecko Jasienicy
  22/03/2012 18:35

  • Drogie Dziecko z Jasienicy
   Jestem jednym z walczących o lizaki. Mam na imię Marianek i zabrali mi lizaka. Inni się śmiali, ale też chcieli mieć lizaki. Chcemy lizaki z WŁASNEJ WOLI i napiszemy o tym do Ministra Edukacji, my mamy już 76 podpisów! Chciałem też napisać że jesteś bardzo mądry jak na swój wiek. Łączymy się z Wami w bólu
   Pozdrawiamy

   VA:F [1.9.12_1141]
   Poparcie: +2 (ocen: 4 )

   Marianek z Zasiedmiogórogrodu
   22/03/2012 19:55

   • Marianku jesteś cudownym dzieckiem, już cię kocham, chyba cię zaadoptuję tak pięknie to wszystko ująłeś w swoim liście. BRAWO!

    VA:F [1.9.12_1141]
    Poparcie: +3 (ocen: 3 )

    jojo
    22/03/2012 22:58

  • co byś nie napisała to i tak będzie żle tu nic nie można napisać ,bo jak nie od szaleńców ,to cię od ubeków i sekciarzy wyzwą albo proszą o zmianę nicka -prawda jest tylko po ich stronie więc dziecko uważaj bo zaraz napiszą ,że ci mamusia albo tatuś kazał napisać -na tym polega wolność słowa :)wy nić nie macie prawa powiedzieć i czuć -a tak szczerze brawo za odwagę

   VA:F [1.9.12_1141]
   Poparcie: -1 (ocen: 3 )
  • co za wzruszający list, prawdziwy wyciskacz łez, biedne jasienickie dzieci, powiedzcie mamusi i tatusiowi żeby zamiast pisać w waszym imieniu takie bzdury zajeli się waszym wychowaniem i ten czas który poświęcają na pisanie tych bzdur poświęcili wam. Bardzo wam współczujemy i łączymy się w bólu.

   VA:F [1.9.12_1141]
   Poparcie: +4 (ocen: 4 )

   jojo
   22/03/2012 22:55

 14. Do oszukanego wyborcy: już ktoś otrzymał zakaz styczności z edukacją.Chyba miał podobne problemy.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +3 (ocen: 3 )

  dixy
  22/03/2012 22:25

 15. Do odważnych świat należy.
  A przepraszam bardzo z kąt pan panie Marianku może wiedzieć ile mam lat.?
  Hmm.. rodzice mnie wychowali żeby zawsze mówić prawdę.! Więc mówie. Nikt mnie nie zmusza do walki o naszego księdza. :D A z tą wypowiedzią panie Marianku to nie wiadomo czy się śmiać czy płakać.! A ja właśnie jestem takim dzieckiem że potrafie powiedzieć co chce i co myśle i nikt mi nie zakaże tu pisać.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: -3 (ocen: 3 )

  Dziecko Jasienicy
  23/03/2012 16:17

 16. a ja tez jestem dzieckiem z tej szkoly i wcale nie zaluje ze nie ma ksiedza :( lekcje z nim byly takie jakies spiente. kazdy siedzial sztywno bo niewiadomo bylo nigdy czy ksiadz zartuje czy mowi powaznie. nie podpisalam sie na liscie co chcieli w szkole bo robili to dzieci co sami ksiedza nie lubia i chcieli tylko nie miec lekcji i zalatwiac ruzne sprawy

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +3 (ocen: 5 )

  kasia
  23/03/2012 20:48

 17. Nie chcę już wracać się i szukać tego komentarza, gdzie Pani ‘baba jaga’ pisze o tym, jak wystarczy przyjsc na mnsze swietą, by przekonać się jak dzieci lgną do księdza. Otóż chodzę do tego Koscioła i dzieci są zawsze tak rozbawione i nieskupione na mszy, że niejednokrotnie ksiądz musi je przesiadać, bądz nawet wzywać na ołtarz. Może gdyby nie było podpisów, naklejek i całego tego przymusu to dzieci wcale nie chodziłyby do Kościoła. Przynajmniej by nie przeszkadzały w modlitwie.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +6 (ocen: 6 )

  Agnieszka
  23/03/2012 20:53

  • Wydaje mi się, że zachowanie na Mszy jest kwestią wychowania, a nie tego jaki stosunek dziecko ma do księdza.
   Być może byłoby tak jak Pani pisze, że dzieci nie przychodziłyby do kościoła, ale naklejki, podpisy są w wielu parafiach. Ten przymus jest wszędzie. Moi rodzice nauczyli mnie tego, że jako chrześcijanka chodzę do kościoła. Fakt, muszę zbierać podpisy, ale bez tego też bym chodziła ze względu na wiarę. Myślę, że to również wynika z tego jak dziecko zostało wychowane.

   VA:F [1.9.12_1141]
   Poparcie: +2 (ocen: 2 )

   ZagubionaUczennica
   30/03/2012 14:07

 18. Od początku śledzę wydarzenia jakie mają miejsce w parafii i w szkole.I już nie dziwi mnie dlaczego ksiądz i opiekunka dzieci tak zaciekle bronią przeniesienia świetlicy do szkoły.Przedtem myślałam,że to jest naprawdę świetlica parafialna, jednak poprzedniczka spotu wyjaśniła co to jest za świetlica, kto ją utrzymuje i komu służy. To niegrzeczne ze strony księdza, że przez długi czas kłamał parafianom, robiąc z siebie wielkiego dobrodzieja. Teraz odnoszę wrażenie, że te dzieci obecnie są wykorzystywane w sporze ze szkołą i włączane w rozgrywki dorosłych. To takie niechrześcijańskie i nieetyczne

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +5 (ocen: 5 )

  Anka
  24/03/2012 10:37

 19. Z tego, co można zauważyć, ludzie odsuwają się od kościoła …, a zwłaszcza młodzież.
  Skoro ksiądz chciał konfliktu, po, co wciągnął w to mieszkańców Jasienicy.Każdą sprawę da się rozwiązać w cywilizowany sposób, jak widać jednak nie dla wszystkich…
  Jak to się mówi (piszę) “po trupach do celu”…

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +4 (ocen: 6 )

  obserwator
  24/03/2012 16:08

 20. Ta cala szopka z dziećmi broniącymi księdza to kolejny argument przetargowy proboszcza dla kurii, aby ocalić tyłek. A do Kicin czy innego [*******] to nie łaska skoro taki cudowny, sprawiedliwy? Czy do niego nie dociera, że go nie chcą ludzie w Jasienicy. Tym razem już mu się nie uda. Jak śmie manipulować dziećmi!!! Odeszła dyrektorka, radna i ty zamkniesz ten peleton ,,proboszczu”!!!!!!. Wtedy może odetchniemy.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +7 (ocen: 7 )

  kalina
  24/03/2012 16:47

  • Pani Kalinko co się tak Pani rozpędziła jeszcze nikt nie odszedł:)

   VA:F [1.9.12_1141]
   Poparcie: -2 (ocen: 2 )
  • gdzie się było Pani Kalino jak wybierano Panią Dyrektor,jak chciano usunąć księdza i wybierano radno w domku i nic nie przeszkadzało a teraz co wszyscy be -zastanów się dziewczyno czego ty od życia chcesz mądzrzyć się w necie

   VA:F [1.9.12_1141]
   Poparcie: -2 (ocen: 2 )
 21. Zaczyna być głośno o ks.Lemańskim, ja takich ludzi jak ksiądz popieram.
  Proponuję wejść na poniższy link i przeczytać co o Nim piszą.

  http://www.fakt.pl/Ksiadz-bronil-Nergala-Wiec-zabronili-mu-ksiadz-Wojciech-Lemanski,artykuly,152447,1.html

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: -4 (ocen: 6 )
 22. Co za bzdury…
  Chcociaż w sumie się nie dziwię, jak się nie ma argumentów, to można i w ten sposób się ratować. Jak to mówią, tonący brzytwy się chwyta…

  Odnoszę też wrażenie, że Ksiądz urodził się nieco później niż by chciał. Gdyby urodził się w czasach, gdy Żydzi byli przesiedlani, wtedy spełniłby swoje powołanie.
  Może jednak już czas wybudzić się z tego transu i zaakceptować fakt, że mamy rok 2012 i jest już DAWNO PO OKUPACJI…

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +4 (ocen: 6 )
  • Ale masz wyobraźnię!!!
   Abyś nie przespał roku korczakowskiego. Trzymam kciuki.

   VA:F [1.9.12_1141]
   Poparcie: 0 (ocen: 2 )

   studenka
   25/03/2012 18:08

 23. Witam Wszystkich Forumowiczów!
  Pragnę w tym miejscu umieścić swoje uwagi i spostrzeżenia do tego wszystkiego,co dzieje się aktualnie w Jasienicy, jak również przekazać swoje refleksje po przeczytaniu wpisów internautów.Ale to nastąpi później. Teraz zaś chciałbym, abyście odpowiedzieli mi na pytanie, kto jest autorem tego cytatu?
  “Kościół winien być oddzielony od państwa, nie wolno mu zajmować się kształceniem młodzieży. Naród powinien być panem własnego losu i jego prawa powinny być nadrzędne wobec praw Kościoła. Żadna religia nie może im przeczyć, odwołując się do prawa boskiego, przeciwnie, każda religia powinna być posłuszna prawom ustanowionym przez naród”
  Serdecznie zapraszam.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 0 )

  wyborca2010
  26/03/2012 20:34

  • W googlach stoi że to słowa Kościuszki tylko tak się składa że nasz narodowy bohater był pod wpływem ideałów rewolucyjnej Francji gdzie chwilę wcześniej narodziła się pierwsza komuna.
   Cytowanie poza kontekstem to zwyczajna bzdura a w zasadzie robienie ludziom wody z mózgu. Można znaleźć ładny cytat z wypowiedzi zbrodniarza wojenego i dziwnie brzmiący po 200 latach cytat z bohatera narodowego tylko czego to dowodzi? Na pewno nie ocenie zasług lub win danego człowieka.

   No bo kto mógł powiedzieć coś takiego?
   “Ludzie potrzebują cara, którego mogą czcić, dla którego mogą żyć i pracować. Rosjanie są monarchistami.”

   VA:F [1.9.12_1141]
   Poparcie: 0 (ocen: 0 )

   Jaro
   26/03/2012 21:13

 24. Kościuszko, ale to nie te czasy…

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 0 )
 25. Szerzenie lewackich idei na gruncie podwarszawskiej wsi…w Małopolsce czy Dolnym Śląsku by nie przeszło,judeoksiądz zostałby powieziony na taczkach przy pomocy lokalnej społeczności,ale tamtejsza społeczność jest bardziej wyczulona narodowo niż obecne Mazowsze,na którym okazuje się można pluć w twarz tysiącletniej tradycji Kościoła w Polsce.A na dodatek postaw tych broni nihilistyczny tygodnik “NIE” tworzony przez wrogów Polski i Kościoła,że o Wybiórczej nie wspomnę.Nie wiem czy to już apokalipsa czy nie,ale “jeżeli Twojego księdza broni Urban,to wiedz że coś się dzieje…”Każe się nam pamiętać o Jedwabnem,ale nie mówi się o wspólnym mianowniku łączącym Światłów,Różańskich,Wolińskie,Szechterów,Bermana i inne postacie z najbardziej upiornej części historii Polski. Wg mnie ludzie tacy jak ks.Lemański przyczyniają się do zacierania naszej tożsamości narodowej niestety.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +5 (ocen: 7 )

  antymason
  27/03/2012 10:11

 26. Te osoby ktore wypowiadaja sie na temat Ksiedza sa dorosle i chyba dobrze nie znaja naszej sytuacji w szkole . Z naszego Ksiedza przynajmniej mozna brac przyklad , a nie z niby wielce zasluzonej katachetki ktora siedzi w biliotece i oczernia naszego Ksiedza . skoro jest taka zasluzona to dlaczego nie umie powiedziec Ksiedzu Lemanskiemu Szczesc Boze . ja jako uczennica mam przynajmniej w sobie troche kultury

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: -2 (ocen: 6 )

  uczennica
  27/03/2012 14:57

  • A dlaczego Ksiadz nie miluje wszystkich tak samo tylko sobie wybiera? Czy to nie Bóg powiedzial, ze prawdziwym uwielbieniem Bogam jest miłość do bliźnich, a przede wszystkim do wroga?

   VA:F [1.9.12_1141]
   Poparcie: +4 (ocen: 4 )

   Agnieszka
   27/03/2012 16:25

   • NIE ZGODZĘ SIĘ Z TOBĄ AGNIESZKO ,MAM DO TEGO PRAWO JAK I TY MASZ PRAWO WIDZIEĆ RÓŻNE RZECZY O KTÓRYCH MOŻE JA NIE MAM POJĘCIA ALE JEST PUNKT WIDZENIA I PUNKT PATRZENIA -CHYBA NIE DO TEGO KOŚCIOŁA CHODZIMY–A KSIĄDZ NIE JEST DLA NIEKTÓRYCH WROGIEM CZY ONI GO MIŁUJĄ ,NO PROSZĘ CIĘ -POZDRAWIAM

    VA:F [1.9.12_1141]
    Poparcie: -1 (ocen: 3 )
 27. Kochana uczennico,zamiast czytać i pisać na stronach, które przeznaczone są dla osób dorosłych,zajrzyj do słownika ortograficznego,przypomnij sobie zasady pisowni.Bo zdaje się, że wkrótce czekają Ciebie egzaminy.To będzie bardziej korzystne dla Ciebie.
  P.s. Słownictwo i sposób pisania wskazuje na to, że autorem tego postu jest osoba dorosła

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +4 (ocen: 4 )

  dixy
  27/03/2012 15:44

 28. Aż do tej pory nie wiedziałam o co tak naprawdę toczy się ten spór. Nie mogę być pewna co do wiarygodności informacji zawartych w artykule, ale z pewnością są bardziej rzetelne niż te wszystkie plotki i domysły, które krążą po szkole… Każdy ma swoje zdanie. Ze swojej strony mogę napisać tylko jedno – ja jak i większość moich znajomych ze szkoły zdecydowanie woli lekcje z księdzem. Były one ciekawe, interesujące. Z chęcią przychodziłam i słuchałam księdza. Gdyby odbywały się one na plebanii, nie jako przymusowy przedmiot szkolny, na pewno z przyjemnością uczęszczałabym na nie. Żałuję, że ksiądz już nie uczy, chciałabym żeby wrócił, jednak wolę nie wtrącać się w ten spór. Nie podpisywałam się pod żadnymi listami(nie wiedziałam nawet, że jakieś są) i nie wiem czy bym to zrobiła. Nie będę oceniać zachowania żadnej ze stron, bo tak naprawdę nie mam pojęcia o co chodzi. Nie ukrywam jednak, że chciałabym wiedzieć co się dzieje w szkole do której chodzę. Nie z plotek, gazet, ale od nauczycieli, którzy unikają tego tematu i nie chcą o tym rozmawiać z uczniami, a nawet niektórzy denerwują się na wzmiankę o księdzu. Myślę, że mamy prawo wiedzieć i wyrażać swoje zdanie.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +4 (ocen: 8 )

  ZagubionaUczennica
  28/03/2012 21:05

 29. http://www.youtube.com/watch?v=W_rx1Ex2FqY&feature=relmfu

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 2 )

  a to ciekawe
  29/03/2012 17:39

 30. Brawo dla Zagubionej Uczennicy

  Zgadzam się z tobą w 100 % jako uczniowie tej szkoły macie pełne prawo wiedzieć co się dzieje w koło was, macie prawo dostać odpowiedz na każde pytanie a nauczyciele nie powinni chować głowy w piach przed trudnymi pytaniami. Dlatego pytajcie o wszystko co wam wydaje się niepokojące, pytajcie o to co was interesuje. Bo jeżeli nie wy sami uczniowie to kto zadba o wasze otoczenie wy wiecie najlepiej co wam potrzebne.
  Czytając część komentarzy wydaje mi się ze większość ludzi pisze zupełnie nie na temat po prostu pisze żeby pisać dlatego proponuje zaciągnąć korepetycji u Zagubionej Uczennicy wtedy może dojrzycie gdzie jest problem który trzeba by było rozwiązać a nie naśmiewać się z niego i osób dotkniętych tym problemem. to nie jest na miejscu obrażać ludzi na miejscu było by pokazać rozwiązanie tego problemu. Gratuluje dojrzałości niektórym komentatorom Jeszcze raz BRAWO dla uczennicy wcale nie jesteś taka zagubiona wiesz o co pytasz BRAWO

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: -2 (ocen: 10 )
 31. Trzeba być mądrym, każdy mądry tak zrobi!
  O Kościele, jak o zmarłym, mówić tylko dobrze
  Dziewięćdziesiąt procent ludzi może cię poprze
  Indywidualność jest jak choroba
  Indywidualność jest tutaj tępiona
  Jedynie słuszna ideologia i słuszne wyznanie
  Jeden jedynie słuszny Kościół
  Zlituj się nad nami, Panie
  Ksiądz jest bezkarny, ksiądz jest święty
  Wrogowie Radia Maryja niech będą przeklęci
  Dziecko głoduje, nowy kościół się buduje
  Dziecko głoduje, pan Premier współczuje
  Niech umiera, proboszcz skasuje za pochówek
  Niedrogo – pogrzeb w promocji, to nowość!
  Trzy msze, liczone za zmarłego
  W pakiecie abonament, jakby było mało tego
  Trzy lata darmowego spoczynku wiecznego
  Każdy wie, że każdy bierze w rękę
  Każdy wierzący ma to na względzie
  Dla każdego w rządzie to jasne jak słońce
  W każdym gabinecie, u każdego senatora;
  W każdym urzędzie nadeszła już pora
  I w każdej kościelnej kancelarii parafialnej
  Zamontujmy wszystkim kasy fiskalne!

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +2 (ocen: 4 )

  Kamil
  30/03/2012 09:00

 32. Szkoda, że @Kamil nie dołączył nut do tego tekstu, bowiem są to słowa trafione, spełniające wszystkie filary hip-hopu.Ja natomiast pragnę teraz zrealizować do końca wcześniej zapowiadany zamiar wyjawienia swojej opinii, dotyczącej wydarzeń, którymi żyje większa część bardzo spokojnej przecież Jasienicy.

  Po pierwsze, nie zamierzam bronić ks.Wojciecha Lemańskiego. Powód jest jeden.Ks.Wojciech obroni się sam. Doskonale czynił to w przeszłości i jestem przekonany, że ma jeszcze dużo energii by stawić czoła przeciwnościom na przyszłość. Mój zamiar wcale nie jest oryginalny, ponieważ ks. Wojciech tak zaczął swój komentarz po zakneblowaniu ust przez “możnych” Kościoła o.Adamowi Bonieckiemu, z Tygodnika Powszechnego. Ks. Wojciech długo jeszcze będzie walczyć z betonem hierarchów Kościoła w Polsce.Bo beton im starszy, tym mocniejszy.Dopiero przestaje istnieć po jego skruszeniu. Beton nie dostrzega aktualnych zagrożeń w łonie samego Kościoła. Beton widzi tylko urojone zagrożenie z zewnątrz. Najlepiej powiedzieć, że rządzący poszli na walkę z Kościołem. Nie rozwijam tej myśli dalej, bowiem posłużę się pod koniec cytatem jednego z internautów. Samego ks. Wojciecha znam bardzo dobrze, gdyż był naszym Duszpasterzem przez wiele lat.Wiem kim był, kim jest i kim będzie dalej? Po prostu księdzem jakich dzisiaj mało!Takiej postawy kapłana w głoszeniu Słowa Bożego, takiej determinacji w pokonywaniu przeszkód rzucanych mu pod nogi, takiej woli obnażania samobójczych goli przez duchownych Kościoła w Polsce.Wspieramy Ciebie ks.Wojciechu i modlimy się do Ducha Świętego o dar wytrwałości!

  Po drugie, jasne się staje, że nasz Biskup Diecezjalny, Abp.Henryk Hoser nie panuje nad swoją diecezją.To przecież on odpowiada za wszelkie decyzje personalne swoich podwładnych(czytaj-duchownych)i na nim ciążą skutki chybionych wyroków. Zaryzykuję stwierdzenie, że chyba po raz pierwszy w Kościele Katolickim w Polsce,ks.Wojciech jako jedyny nie zgodził się z decyzją swojego biskupa. Dzisiaj już wiemy, że miał rację, że nie było żadnych powodów podjęcia takiej decyzji przez biskupa. Rozstrzygnięcie Watykanu na korzyść ks.Wojciecha utarło nos biskupowi, ale jednocześnie rozpoczęło jawną wojnę z ks.Wojciechem. Przełożeni nie chcą się przyznawać do swoich błędów. Lepiej widzą błędy u innych i z nich skwapliwie korzystają. Drobny problem urasta do monstrualnych wymiarów, a to jest okazja do pokazania, kto tu rządzi. Oczywiście ks. Wojciech nie zamierza rządzić biskupem, ale gdy tylko znalazła się okazja, to i znalazł się kij.Tą okazją był spór pomiędzy ks.Wojciechem a byłą już na szczęście dyrektor ZS. Tryb i procedury, jakie uczyniono w tej sprawie, ewidentnie odbiegają od procedur stosowanych w poważnych i szanujących się instytucjach. Dostrzegam w tym postępowaniu szczególną “gorliwość” ks.Wojciecha Lipko pełniącego funkcję kanclerza kurii. Kto często zagląda na stronę internetową Kurii Warszawsko-Praskiej ten wie, że największe sukcesy ks.Lipko odnosi w sprzedaży choinek Bożonarodzeniowych. Przynajmniej ja tak to spostrzegam. Natomiast na innej stronie internetowej, tym razem na stronie Waszej parafii, w zakładce “wsłuchaj się w Słowo” Administrator umieścił taki oto cytat autorstwa Abp.Henryka Hosera ” W sprawach moralnych nie ma kompromisów, gdy chodzi o świadczenie prawdy”. Za komentarz tych słów niech wystarczy moje stwierdzenie, że Abp. Hoser musi mieć dwie kategorie spraw moralnych, jedna na użytek zewnętrzny, jako slogan, druga to ta którą stosuje w życiu codziennym. Praktyka mija się z teorią.

  Po trzecie, przecież nie tak dawno, bo blisko dwa lata temu Jasienica zwartym szykiem ruszyła do obrony swojego księdza przed przeniesieniem do Kicin. Jasienica wykazała rzadko spotykaną determinację, stanęła murem za ks.Wojciechem. Wasz udział w pozostaniu ks.Wojciecha na tej parafii jest bezsporny. Staliście się prawdziwymi owieczkami swojego pasterza. On bronił Was, a gdy zaistniała potrzeba Wy broniliście jego.

  Zatem co się stało teraz, że tak skrajnie oceniacie osobę ks.Wojciecha?

  Zostawcie emocje, nie słuchajcie niesprawdzonych plotek, bądźcie po prosty sobą.
  Po czwarte, nie mogę zrozumieć jak można napisać, że dorośli w swój spór wciągają dzieci? A kto chodzi na religię dorośli, czy dzieci? Odrobina pomyślunku wystarczy, aby na problem spojrzeć z właściwego punktu.Zupełnym nieporozumieniem jest oburzanie się na artykuł o ks.Wojciechu, zamieszczonym w NIE w sprawie przeniesienia księdza. Jeśli biskup nie potrafi, albo może nie chce, obronić swojego księdza, to dziwią się takiej sytuacji inni i o tym piszą.Genialnie proste!
  I na koniec powrócę do przedstawionego wcześniejszym wpisem cytatu, który rzeczywiście jest autorstwa naszego bohatera narodowego Tadeusza Kościuszki. Doniosłą i dalekowzroczną myśl czyta się tak samo bez kontekstu, jak i w kontekście, drogi @Jaro.Tak jest z tą myślą.Przytoczę tutaj wpis @ Wiesława Zelwiańskiego, zamieszczony na blogu ks.Wojciecha na stronie http://wojciechlemanski.natemat.pl/pod wpisem – Komunikat wojenny. “To słowa Tadeusza Kościuszki z memoriału do Księcia Adama Czartoryskiego. Memoriał został napisany w 1815 roku, podczas obrad Kongresu Wiedeńskiego. Kościuszko zmarł w szwajcarskiej Solurze 15 października 1817 roku. Ostre słowa krytyki pod adresem kościoła napisane przez bohatera narodowego Polski są przemilczane. Niełatwo dziś przyznać, że za życia Kościuszki, kościelni dostojnicy albo potępiali jego działania, albo je utrudniali. W Polsce wszędzie napotykamy się na ich symbole. Krzyż w sejmie, krzyż w szkole lub innych instytucjach państwowych. W demokratycznym państwie świeckim to naruszenie prawa do wolności myśli, sumienia i wyznania. To łamanie zapisów konstytucji. Jest nie do pomyślenia w zachodniej Europie, aby na uroczystości państwowej odprawiać religijne obrzędy a u nas to standard. Dlaczego kościół łamie tak jawnie prawo w Polsce? Dziś jest larum, że Europa walczy z krzyżem, co za zakłamanie, co za cynizm. Nikt nie walczy z krzyżem. Każdy katolik może ich sobie powiesić dowolną ilość nawet po pięć na jednej ścianie w każdym pokoju, ale u siebie w domu. Miejsca publiczne mają być wolne od symboli religijnych tak mówi konstytucja i prawo europejskie. Ale kościół katolicki zawsze drwił sobie z prawa i stawiał się ponad prawem i czyni to nadal”. Osobiście nie widzę tutaj wielkiego pola do dyskusji.

  Na koniec, pragnę wszystkich zainteresowanych osobą ks.Wojciecha odesłać do jutrzejszego Magazynu Świątecznego Gazety Wyborczej, do artykułu pt.:KSIĄDZ WOLNY, BOI SIĘ TYLKO GRZECHU.
  Dziękuję za uwagę.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +3 (ocen: 11 )

  wyborca2010
  30/03/2012 18:22

 33. zapraszam do wyborczej bardzo ciekawy artykuł takich Ludzi jak Ks Wojciech nam potrzeba wszędzie, nie tylko w kościele Brawo

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: -2 (ocen: 10 )

  dariusz
  31/03/2012 09:00

 34. Wyborco2010, oszukany wyborco, księże Wojciechu w jednej osobie, bo któż jest najlepiej jest poinformowany o bohaterze tej całej afery, jak nie sam zainteresowany. Piszesz, że obronisz się sam, bo rzeczywiście zostałeś sam w boju, bo kolejne osoby odchodzą z Twojego szeregu,zorientowawszy się, o co tu naprawdę chodzi. Już nie masz argumentów na swoją obronę, serwujesz nam po raz kolejny “odgrzewane kotlety, które nam dawno przestały smakować”, one są już nieskuteczne.W środę popielcową posypałeś nam głowy popiołem, kierując do nas słowa “Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, nie zastosowałeś się Sam do tego zalecenia, bo wg mnie Twoje zachowanie w Wielkim Poście jest tego zaprzeczeniem. Kierowałeś do nas z ambony słowa abyśmy kierowali się miłością i przebaczali a w mojej opinii sam pałasz nienawiścią do każdego, kto ma inne zdanie. Zapomniałeś o Swoim podstawowym powołaniu, jakim jest służba Bogu i bliżniemu. Już sam tytuł zapowiadanego artykułu jest dla mnie zaprzeczeniem tego, co realizujesz swoim życiem. Boisz się grzechu, choć tkwisz w głównym grzechu jakim jest PYCHA. Nie wspominam już o ślubowaniu posłuszeństwa, jakie składałeś. Mimo wszystko wierzę, że zbliżające się Święta Wielkanocne pozwolą spojrzeć nieco inaczej na otaczającą Cię rzeczywistość a Chrystus mocą łaski płynącej z Krzyża pomoże Ci w tym. Pozdrawiam.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: -3 (ocen: 19 )

  parafianka
  31/03/2012 09:20

  • parafianko myślę, że to ty masz problemy tobie żaden ksiądz nie pasuje

   VA:F [1.9.12_1141]
   Poparcie: -5 (ocen: 7 )

   ----
   31/03/2012 22:33

  • TAK SIĘ SKŁADA DROGA PARAFIANKO ,ŻE JA RÓWNIE CHODZĘ DO TEGO SAMEGO KOŚCIOŁA CO PANI ,MAM NADZIEJE ,ŻE PANI SIĘ WYPOWIADA ZA SIEBIE TYLKOOOOO.JEST TAKIE FAJNE POWIEDZENIE CUDZE CHWALICIE SWEGO NIE ZNACIE ,NAJLEPIEJ NARZEKAĆ-A TAKIEGO KSIĘDZA JAK MY MAMY DALEKO SZUKAĆ:)NO WŁAŚNIE PISZESZ ,ŻE KSIĘDZA CECHUJE PYCHA ,TRZEBA SPOJRZEĆ TEŻ TROCHĘ NA SIEBIE BO JAKO OSOBA WIERZĄCA POWINNAŚ SIĘ ZASTANOWIĆ ,ŻE IDĄ ŚWIĘTA WIELKIEJ NOCY I TROCHĘ POKORY BY SIĘ PRZYDAŁO -POZDRAWIAM

   Od moderatora: bardzo proszę o nie nadużywanie funkcji “caps lock”. Z góry dziękuję!

   VA:F [1.9.12_1141]
   Poparcie: -2 (ocen: 2 )
 35. Może i tacy ludzie są potrzebni Wybiórczej,Nie i innym lewackim gadzinówkom,ale polskiemu kościołowi niekoniecznie.Same ….,same ….ta ra ram,jak się pozbyć tej ochydy ta ra ram.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: -1 (ocen: 11 )

  antymason
  31/03/2012 20:05

 36. @parafianka – proszę jak najszybciej udać się do psychiatry.Najlepiej na ostry dyżur.Przyjmą bez skierowania, bo takie przypadki zaliczane są do stanów ciężkich.A w czasie posypywania głowy popiołem trzeba było zdjąć ten beret, może choć trochę tego popiołu dostałoby się na właściwe miejsce.A tak to wszystko spłynęło.Ale proszę nie tracić nadziei,przecież kolejna Środa Popielcowa już w przyszłym roku!

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: -4 (ocen: 6 )

  wyborca2010
  31/03/2012 21:15

 37. To niemal świętokradztwo,podszyć się pod czyjeś nazwisko.To czyn niegodny mądrego człowieka.To także czyn karalny. Ohyda! Prawdziwy ks.Lemański nie agituje do czytania wywiadu, którego udzielił Gazecie Wyborczej w dniu wczorajszym.

  Od moderatora: wydaje mi się, że osoba, która dodała link we wcześniejszym komentarzu nie miała intencji podszywać się pod księdza. Skoro jednak to przeszkadza, dopisałam tam słowo “informacja” – moderator

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: -2 (ocen: 2 )

  wyborca2010
  01/04/2012 10:08

 38. Po takim artykule i tyle prawdy w jednym miejscu powinniśmy być DUMNI z naszego Proboszcza. No na pewno nie wszyscy są zadowoleni, ale większość z nas jest za Ks Lemańskim i jego słowami i myślę żebyśmy nie obudzili się za późno z tej dumy, żeby nie okazało się ze Ksiądz za twórczość został przeniesiony, powinniśmy być gotowi bo może nasz Kochany Biskup zaskoczyć nas jak nasze dzieci zaskoczył w szkole i wtedy możne być za późno na odwołania.

  Myślę ze już czas pokazać taką solidarność jak latem 2010, a może nawet więcej. Na pewno stać jest Jasienicę, aby poparła swojego Proboszcza w słowach o których wszyscy mówią cicho, a ON powiedział głośno. Zapraszam do przemyśleń, oby nie było za późno.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: -2 (ocen: 8 )
 39. Kościół rzymsko – katolicki nie jest (na szczęście) instytucją demokratyczną. To monarchia mieszana, gdzie królem jest papież, arystokrcją kardynłowie a parlamentem sobór. Niektórzy, co widzę nie potrafią tego zrozumieć i w swojej małości chcą, by Kościół rządził się prawami “nowoczesnymi” i europejskimi”.
  Co do działalności księdza Lemańskiego. Kapłan powinien stać na straży doktryny. Wydaje się, że ks. Lemański się jej sprzeciwia. Druga sprawa to jego dfziałlność. Wywiady i wypowiedzi do Wprot, Gazety Wyborczej i pokaźny artykulik w tygodniku NIE, którego właścicielem jest Jerzy Urban, o którym z kolei wybitny historyk XX wieku profesor Jan Żaryn pisze tak:
  “{Jerzy Urban} Były rzecznik rządu PRL, który zajmował się w latach 80. gnojeniem ludzi, w tym błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. W powszechnej pamięci pozostał jako ten, którego artykuły – jak zeznawał Grzegorz Piotrowski – motywowały funkcjonariuszy SB do działania, czyli do zamordowania kapłana. Przestępcy – jak mówili w czasie procesu toruńskiego – nie mogli znieść mieszania się ludzi Kościoła w sprawy polityczne. W latach 90. Urban kontynuował swą pracę na rzecz ośmieszenia Kościoła i jego ludzi – w tygodniku „Nie”. ”

  A co do JE Arcybiskupa Henryka Hosera wybitnego kapłana i misjonarza, to zazdroszczą go nam wierni z całej Polski.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +2 (ocen: 8 )

  Marcin
  01/04/2012 15:35

  • Panie Marcinie czytałam pańskie komentarze wcześniej ,popieram Pana w większości tego co Pan napisał ale nie zgodzę się z tym ,że księdzu nie wolno udzielać komentarzy w NIE-na tym to polega żeby rozmawić i mówić co nas boli nawet gdy jest to taka gazeta ,bo z wrogami też trzeba rozmawiać a jeśli chodzi o naszego Biskupa to nie jest tak pięknie jakby się wydawało Panie Marcinie i wiem co mówie ,my jednak chcemy demokracji, w kościele też nie chcemy żeby na nas patrzono z góry :(

   VA:F [1.9.12_1141]
   Poparcie: -1 (ocen: 3 )
   • To był mój pierwszy komentarz tutaj, więć nie mogła ich droga Pani czytać wcześniej:)
    Ma Pani rację w tym że księża i wierni powinni być misjonarzami i powinni namawiać do czynienia dobra nawet dziennikarzy tygodnika “NIE”.
    Tylko co wtedy, jeśli wrogowie wiary, którzy chcą ją zniszczyć, stają się przyjaciółmi księdza? Czy nie wydaje się Pani, że Gazeta Wyborcza, NIe, Wprost etc. chcią wykorzystać ks. Lemańskiego by ośmieszyć Kościół??
    No i wreszcie czy nie widzi Pani tego, że ksiądz Lemański piętnuje obozy koncentracyjne (i słusznie) i a usprawiedliwia gułagi (posłużyłem się metaforą, chodzi mi o nazizm i komunizm).
    Na koniec
    Gdyby Kościół był demokratyczny, to głupi tłum juz dawno przegłosowałby, że np przykazanie nie cudzołóż jest nieaktualne. Czytając Stary i Nowy Testament widać, że ludzie niezwykle rzadko zgadzali sie z wolą Boga, proroków, Jezusa Chrystusa…

    VA:F [1.9.12_1141]
    Poparcie: +2 (ocen: 2 )

    Marcin
    01/04/2012 22:10

    • Czytałam Pańskie komentarze pod” ICYDENTEM W TŁUSZCZU”stąd wiem ,że nie jest Pan osobą która dokucza i lekceważy osoby które odpisują i moim zdaniem na tym polega dialog. Jeżeli chodzi o to że księdza chcą wykorzystać w swoim celu to zgadzam się że powinnien uważać ,ale nasz ksiądz już wie kim się otacza ,po tym jakie podziękowania dostał od niektórych parafian za to co zrobił i robi .Myśli Pan ,że gdyby była demokracja w kościele to ludzie łamali by przykazania i tak już się to stało ,chodziło mi raczej o to ,że powinniśmy być równi dla wszystkich dla biskupów też ,bo co by Pan powiedział na to ,że wysyła Pan list do kurii ,czeka Pan na odpowiedz a nasz biskup jak nie chcę to nie odpiszę ,bo co będzie głupim owieczkom opisywał-wobec Boga jesteśmy równi mam taką nadzieje :)dziękuje za komentarz

     VA:F [1.9.12_1141]
     Poparcie: 0 (ocen: 0 )
 40. Tak mogło być.Dokonujący(a)wpisu informującego o artykule ks.Wojciecha w Gazecie Wyborczej miał(a) tylko dobre chęci.Jednak z całą pewnością, zwrot “Ks.Lemański w magazynie Wyborczej” w tym miejscu nie powinien się znaleźć.To miejsce jest przecież li tylko dla nazw autorów.Przepraszam zatem wszystkich których dotknąłem swoim poprzednim komentarzem. Uwaga i objaśnienie Pani moderator sprawę wyjaśnia.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +1 (ocen: 1 )

  wyborca2010
  01/04/2012 16:42

 41. Świętokradztwo to grzech polegający na znieważeniu tego, co święte. Czyżby ksiądz uznawał się już za świętego? To teraz rozumiem, dlaczego rocznicę śmierci Jana Pawła II przeniósł na 3 kwietnia, choć Papież zmarł 02 kwietnia i jutro będziemy wspominać Wielkiego Papieża. A w Jasienicy wszystko musi być inaczej niż wszędzie.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 10 )

  parafianka
  01/04/2012 17:01

  • Do Parafianki:
   Rocznice przeniósł żebyś mogła Pani pojechać na obchody do Tłuszcza, bo tam chyba jest ci blizej droga Parafianko

   VA:F [1.9.12_1141]
   Poparcie: -1 (ocen: 7 )

   dariusz
   01/04/2012 19:47

  • trzeba szybko zgłosić to odpowiednim władzom ,szybciutko bo będzie za póżno ,na mszy się było ,pilnie się słuchało ,wczorajsze namaszczenie i odpuszczenie grzechów nie pomogło:)od innych się wymaga a samemu co można robić co się podoba:)pięknie

   VA:F [1.9.12_1141]
   Poparcie: 0 (ocen: 4 )
 42. @ Marcinie, w komentarzach należy pisać mądrze, zawsze prawdę i tylko prawdę. Pana wpis to radosna twórczość, usiana kwiatkami i latającymi motylkami. Wszystko co dotyczy państwa Watykan, a więc jego ustrój, organizację i doktrynę znajdzie Pan bez trudu w „Kodeksie Prawa Kanonicznego”. Nie trzeba fantazjować, tylko szukać i czytać. To sprawdzona metoda na zdobywanie i pogłębienie wiedzy. Ludziom nie należy mącić w głowach. Pan popuścił wodze fantazji, ale Pan także ewidentnie skłamał. Pan Jan Żaryn jest w Pana mniemaniu wybitnym historykiem, natomiast środowisko naukowe tak o nim się nie wyraża. Ale jest to ocena subiektywna. Ale oczywistym już kłamstwem z Pana strony jest przypisywanie Janowi Żarynowi tytułu naukowego profesora. Pan Jan Żaryn, póki co, jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych. Pan Jan Żaryn jest pracownikiem dydaktycznym UKSW w Warszawie, zatrudnionym na stanowisku nauczyciela akademickiego. Stanowiska takie określane są jako profesorskie, ale nie należy utożsamiać tego z posiadaniem tytułu.

  @ Marcinie, ks. Lemański nie udzielał żadnego wywiadu tygodnikowi NIE. Jako wolne media w Polsce, wszyscy mają prawo pisać o wszystkim. Na kanwie przenosin ks. Wojciecha do Kicin, wobec bardzo dużego zainteresowania ludzi tą sprawą, w tym świata dziennikarskiego, w numerze 33/100 z 2010r. NIE ukazał się artykuł „Ksiądz spod Treblinki” autorstwa red. Joanny Skibniewskiej. Jestem pewny, że nie czytał Pan tego artykułu, gdyby było inaczej, zauważyłby Pan, że tym razem nie opluwano księży i Kościół, wręcz przeciwnie. Tego już Pan nie dostrzegł. Ja nie jestem rzecznikiem prasowym ks.Wojciecha i nie pośredniczę w dążeniu do spotkań księdza z mediami. To media zabiegają o takie spotkania. I jak znam życie, na dotychczasowych spotkaniach się nie skończy.

  @ Marcinie, kolejny raz Pan blefuje. Abp.Hoser z pewnością jest doskonałym kapłanem, świetnym misjonarzem, także dobrym lekarzem, ale Stolica Apostolska postawiła go na stanowisko włodarza diecezji warszawsko-praskiej. Postawiła, by tą diecezją mądrze zarządzał, by zarządzał nie tylko jej dobrami materialnymi, ale także mądrze gospodarzył zasobami osobowymi. By realizował w pełni obowiązki wynikające z KPK. Pana ocena jest nieuprawniona, pomijam już stwierdzenie o zazdrości całej Polski takiego biskupa. To oczywista megalomania.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +2 (ocen: 12 )

  wyborca2010
  01/04/2012 21:58

 43. Do Dariusza. Tak dać się zmanipulować!!! i jeszcze się tym szczycić. WSTYD!!! Warto pogadać i poradzić się dwóch pań (…)*, które wcześniej miały wątpliwą przyjemność wspierania tego jegomościa. Skutecznie się wyleczyły z tej zbiorowej histerii!!!!!!!!!!

  - * inicjały usunięto, ponieważ moderator w momencie dodawania komentarza nie ma możliwości zweryfikować, co wskazane osoby sądzą na ten temat.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: -3 (ocen: 7 )

  Sąsiadka
  09/04/2012 17:52

 44. Do Sąsiadki
  Droga sąsiadko skoro masz mi coś do zarzucenia to nie ukrywaj sie mozesz mi to powiedzieć ( może wyprowadzisz mnie z błędu bo przecież nikt nie jest doskonały a może uda Ci się zmanipulować mnie na swoją stronę) na pewno wiesz gdzie mnie szukac skoro nazywasz sie sąsiadką. Zapewniam cie ze nikt nikogo nie manipulował. A jak sama napisałaś – warto pogadać, a ty nie gadasz tylko słuchasz plotek a może jak zaczęłabyś robić to co napisałaś (WARTO POGADAĆ) to nie było by plotek a jak nie było by plotek to i konflikt był by mniejszy a może i wcale by go nie było. Dlatego proszę cie bardzo jak masz coś mądrego do powiedzenia to nie wstydź się tego, tylko powiedz to głośno bo TAKA KROWA CO DUŻO RYCZY ZAZWYCZAJ MAŁO MLEKA DAJE ALBO TO ZWYKŁY TRUTEŃ* JEST Dlatego droga Sąsiadko zapraszam do rozmowy oby była mądra!!!!!

  *Truteń- Samiec pszczoły……. więcej szczegółów na Wikipedia.pl a w skrócie to Zwykle Trutnie pozostają zupełnie bezczynne, bezużyteczne nie pełnią żadnych funkcji społecznych. Ich jedyną funkcją jest dostarczenie plotek. Są przepędzane i w krótkim czasie giną z głodu i zimna. W normalnej rodzinie pszczelej trutnie nie zimują. Obecność trutnia jest po prostu uciążliwa

  Pozdrawiam Cie Droga Sąsiadko

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +5 (ocen: 7 )

  dariusz
  17/04/2012 09:10

Dodaj komentarz