ST 2/2012 Komisja Rewizyjna bada: kto zapłacił za przykrycie rowu?

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Groszek. Po prawej: rów przy ul. Zaściankowej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Groszek. Po prawej: rów przy ul. Zaściankowej

Komisja Rewizyjna zakończyła kontrolę w Urzędzie Miejskim. Radni badali m.in. konserwację odwodnienia dróg gminnych. Podczas kontroli uwagę komisji zwrócił rów przy ulicy Zaściankowej. Mieszkańcy pytali radnych, dlaczego rów przy jednej posesji został przykryty dużo szerzej niż przy innych. Radni próbowali więc ustalić , kto zapłacił za przykrycie rowu – przylegającego w dodatku do posesji urzędniczki. Właściciele czy gmina? Odpowiedź nie jest prosta…

Komisja Rewizyjna jest najważniejszą komisją Rady Miejskiej. Kontroluje działalność burmistrza i gminnych jednostek pod względem legalności, gospodarności i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Kiedy więc do komisji wpłynęło pismo od zaniepokojonego mieszkańca w sprawie rowu przy ul. Zaściankowej, radni postanowili przyjrzeć się sprawie bliżej. Mieszkaniec informował komisję, że korzystając z dostępu do informacji publicznej, zawnioskował do burmistrza o dokumentację dotyczącą przykrycia rowu. Jednak ponieważ nie uzyskał odpowiedzi na wszystkie zapytania, zaczął podejrzewać, że być może „przykrycie tego rowu tożsame jest z wykonaniem zjazdu przez gminę na posesję osoby prywatnej, która jest jednocześnie pracownikiem Urzędu Miejskiego.” *

URZĘDNIK ODMAWIA

Komisja wystąpiła do Głównego Specjalisty ds. Infrastruktury Drogowej o dokumentację dotyczącą rowu. Ku zdziwieniu radnych, otrzymali jedynie niedatowany, niepodpisany i nieostemplowany wydruk komputerowy zawierający zakres robót uzupełniających oraz tak samo wyglądający (tzn. bez pieczątek itp.) kosztorys inwestorski. – Jestem już radnym kolejną kadencję, przeprowadzałem różne kontrole, lecz takiego „dokumentu” się nie spodziewałem – mówi wprost Tadeusz Groszek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. – Co więcej, gdy poprosiliśmy o szczegółowe zestawienia zadań wykonanych w ramach robót uzupełniających, pan Gołoś nam odmówił. Postanowiliśmy zapytać urzędnika, dlaczego odmówił komisji przygotowania niezbędnych do przeprowadzenia kontroli dokumentów? Piotr Gołoś tłumaczy: – W trakcie kontroli zostałem poinformowany przez przełożonego, iż zgodnie ze Statutem Gminy Tłuszcz Komisja Rewizyjna ma prawo żądać dokumentów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli wyłącznie od kierownika kontrolowanego podmiotu, a nie ma prawa żądać oświadczeń od pracownika. Wyjaśniłem to również Komisji Rewizyjnej, dlatego zwróciła się do Burmistrza w tej sprawie. Natomiast na pytanie, dlaczego na wspomnianych dokumentach nie ma żadnych pieczątek zwykle w podobnych sytuacjach używanych, pan Gołoś odpowiedział zdawkowo: – Komisja Rewizyjna otrzymała ten dokument ode mnie.

DOKUMENTÓW BRAK

Przewodniczący Komisji zwrócił się więc do burmistrza Pawła Bednarczyka o udostępnienie m.in.: dokumentów poświadczających zlecenie przez Urząd Miejski przykrycia rowu przy Zaściankowej i stosowne pozwolenia. A jeżeli przykrycie rowu zostało wykonane przez właścicieli nieruchomości – kopię zgłoszenia wejścia z robotami w pas drogowy i inne niezbędne pozwolenia. Podczas posiedzenia komisji, radni zapoznali się z przygotowanymi dokumentami. Otrzymali drugi egzemplarz oświadczenia o zakresie robót uzupełniających – tym razem podpisany, chociaż nadal niedatowany. Na posiedzeniu pojawili się także burmistrz i właściciel posesji. Zanim głos zabrał mieszkaniec, na pytanie radnych, czy gmina posiada dokumentację na przykrycie rowu, burmistrz odpowiedział: – Nie wiem, czy pan Przewodniczący mówił, żeśmy się (…) spotkali, wiele rzeczy żeśmy sobie wyjaśnili, między innymi to, ze jeżeli dokonywane jest odtwarzanie rowów, a były wjazdy na działkę, to my te istniejące poprawiamy. Tego żeśmy nie robili, bo nie na tym nasze uprawnienia polegają – oświadczył burmistrz i dodał Jeżeli my jako gmina czegoś nie robiliśmy, to trudno wymagać od nas dokumentacji na to. Jest właściciel posesji, może to wyjaśni.**

Radni zwrócili się więc do mieszkańca. Zapytali, czy zechciałby przedstawić dokumenty i pozwolenia, potwierdzające to, że z własnej kieszeni wykonał szersze przykrycie. Właściciel odpowiedział – Przykrycie, które wykonałem tymczasowo, to moja kwestia i ono tymczasowo będzie funkcjonowało.*** (Pełne nagranie tej rozmowy jest dostępne na naszej stronie, w dziale „Podsłuchane na komisji” – przypis red.)

ROZBIEŻNOŚCI BUDZĄ WĄTPLIWOŚCI

Po zakończeniu posiedzenia, radni przejrzeli przygotowane przez urząd dokumenty. Jak możemy przeczytać w protokole, niektóre zapisy w umowie z wykonawcą okazały się sprzeczne oświadczeniem Głównego Specjalisty ds. Infrastruktury Drogowej odnośnie zleconych robót uzupełniających:

 • radni stwierdzili rozbieżność 100 mb w zadaniu „oczyszczaniu rowów”. Wg umowy miało ich być 150 mb, a w zleceniu dla wykonawcy jest 250 mb”;
 • istnieje też różnica 12 metrów w „wykonaniu części przelotowej przepustów z rur”. Wg umowy miało ich być 45 mb, a w zleceniu dla wykonawcy widnieje 57 mb.

Zgodnie z zasadami kontroli, do wniosków radnych odniósł się wiceburmistrz Waldemar Banaszek (burmistrz Paweł Bednarczyk przebywał wówczas na zwolnieniu lekarskim). Stwierdził, że zgodnie z umową gmina zapłaciła wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe, natomiast podane w umowie konkretne długości są… pomyłką pisarską. W konsekwencji radni uznali uwagi wiceburmistrza za bezzasadne. Ponadto komisja we wnioskach pokontrolnych zwróciła uwagę, że dokumenty, które jej udostępniono, są nieprecyzyjne i zawierają rozbieżności. Komisja wyraziła też swoje zaniepokojenie, że tego typu różnice mogą budzić wątpliwości, czy wszystkie procedury zostały zachowane i nigdzie nie naruszono prawa.

 • Aleksandra Puławska

Zobacz też:

 1. „To jakiś absurd” , czyli rozmowa z właścicielem posesji
 2. Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej wraz z załącznikami, dostępny jest na stronie www.bip.tluszcz.pl w zakładce: Rada Miejska -> Terminarze, Protokoły.

 

* cytat z listu, który oprócz radnych, otrzymała też nasza redakcja

** cytat z protokołu komisji

*** cytat z protokołu komisji

Reklama

Komentarze (5 )

 1. A może zapytać się ile wykonawca wykonał tego rowu, ile ryry zostało umiesczone i ile przykrył, jeżeli to skonfrontujemy z zamówieniem oraz wypowiedzią właściciela działki, który twierdzi, że część wykonał we własnym zakresie, to szybko wyjdzie, że jest nieścisłość. Prosta matematyka: wykonawca (ilość pracy zamówion) +praca właściciela = całość prac dokonanych.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +8 (ocen: 8 )

  wolomin
  16/02/2012 10:07

 2. Kto zapłacił?

  “Pan płaci, i Pani płaci, i ci Państwo płacą”…

  Rów bezcenny, za wszystko inne zapłacisz kartą MasterCard.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +1 (ocen: 5 )
 3. Burmistrzu tu miało być San Francisco, a nie San Biedo. Zmień drezynę na parowóz to zawsze trochę szybciej będzie. Albo zdejmij balastu, mniejsza waga mniejsze opory toczenia. Uczyli chyba na studiach o prawach fizyki?

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: -1 (ocen: 7 )

  minął rok i nic!
  17/02/2012 21:32

 4. Teraz jeśli burmistrz pokrył ten rów jednej urzędniczce, to zaraz i inne będą przychodziły z nadzieją.
  ;-)
  …i jak wtedy odmówić?

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 4 )

  Editrice
  19/02/2012 16:58

 5. lamentujemy nad przykrytym rowem.Nie wiem jaka była to kwota.Może Komisja Rewizyjna zajęła by sie oswietleniem prywatnych zjazdow do posesji / roczny koszt energii elektrycznej jednej lampy ulicznej to około 900 złotych – nie liczac jej konserwacji / jest to chyba bardziej kosztowne anizeli przykrycie rowu.Pomijam fakt ,ze kazde spotkanie Komisji też kosztuje nas podatników a efektow tych spotkan nie widac.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +1 (ocen: 5 )

  kora
  25/04/2012 14:21

Dodaj komentarz