DEBATA Z BURMISTRZEM: PYTANIA MIESZKAŃCÓW (cz 2)

Dodane w:: Numer 14 (wrzesień 2008) |

Zgodnie z obietnicą, organizatorzy majowej debaty przekazali burmistrzowi Białkowi pytania, które nie zostały zadane na spotkaniu. Poniżej prezentujemy drugą i ostatnią część pytań mieszkańców i odpowiedzi burmistrza.

 1. Dlaczego przy budowie chodników robione są tak duże spadki przy wjazdach? Takie rozwiązanie utrudnia poruszanie się – zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy chodnik jest oblodzony.

Jan Krzysztof Białek: Owszem, zdarza się, że są duże spadki przy wjazdach, natomiast nie jest to regułą. Spadki są efektem różnicy terenu pomiędzy działką danego mieszkańca a działką, na której budujemy chodnik. Tam, gdzie trzeba nawiązać się do wysokości jezdni – one muszą być. Można by rozważyć sytuację, w której właściciele danej posesji wyraziliby zgodę na wejście w prywatny teren – wtedy ten kąt nachylenia spadku byłby niższy. To jednak wymaga indywidualnego rozpatrywania każdej sprawy. Pragnę zaznaczyć, że nie wszystkie chodniki buduje gmina – są również inni właściciele danych dróg: Zarząd Dróg Powiatowych czy wojewódzkich – także trudno mi się odnieść do tego konkretnego przypadku.

2. Kiedy na tłuszczańskie ulice wrócą wszystkie miejskie kosze na śmiecie, częściowo usunięte po „reformie śmieciowej”?

JKB: Na tłuszczańskich ulicach znajdują się miejskie kosze, jest ich wprawdzie mniej niż wcześniej. Jest to spowodowane tym, że są ciągle dewastowane i w efekcie wymagają remontów. To są olbrzymie koszty. Poza tym część naszych mieszkańców korzysta z tych koszy w sposób niewłaściwy. Te kosze są na odpady bieżące – papierki, odpadki, żeby nie zanieczyszczać ulicy, natomiast wielu naszych mieszkańców traktuje je jako miejsce pozbywania się nieczystości stałych z gospodarstw domowych. Po prostu wyrzucają reklamówki ze śmieciami, reklamówki z obierkami. Robi się w ten sposób bałagan. Sukcesywnie instalujemy te kosze. Jeśli będziemy zauważali przypadki, że wokół kosza stoi mnóstwo reklamówek, to ten kosz po prostu zniknie, innego rozwiązania nie widzę.

3. Jakie gmina podejmuje działania, by zwiększać ilość miejsc w przedszkolach? Ile obecnie takich miejsc jest? Kto ma pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola (jakie są warunki)?

JKB: Gmina podjęła bardzo dużo działań, żeby zwiększyć ilość miejsc w przedszkolach w ostatnich latach. W ostatnich trzech latach zwiększyliśmy ponad dwukrotnie liczbę miejsc dla dzieci. Jeszcze kilka lat temu funkcjonowało tylko nasze przedszkole samorządowe i 30 miejsc było w przedszkolu niepublicznym u Sióstr od Aniołów. W tej chwili udało nam się poprzez przeniesienie zerówek pięciogodzinnych do szkoły podstawowej zwiększyć powierzchnię w przedszkolu dla przedszkolaków, przez co zwiększyła się liczba grup i liczba dzieci. Uruchomiliśmy filię przedszkola samorządowego w Kozłach, które od września jest placówką samodzielną, uruchomiliśmy nowe przedszkole w Jasienicy dla dwóch grup. Poza tym Siostry od Aniołów również zwiększyły liczbę miejsc w przedszkolu z 30 na 40. Obecnie jest 270 miejsc – czyli jak widać tych miejsc przybyło w sposób znaczny. Owszem, przydałoby się jeszcze kilkadziesiąt. O ile wiem, w Tłuszczu od września ruszy również przedszkole prywatne. Jeśli chodzi o warunki przyjęcia, to regulamin przedszkola jest ustalany przez dyrekcję i radę rodziców, i w tym regulaminie ustala się priorytety przyjęć. Moim zdaniem bardziej kompetentną osobą w tej sprawie jest pani dyrektor przedszkola samorządowego.

4. Stan większości zabawek w Ogródku Jordanowskim jest opłakany. Kiedy pojawią się nowe?

JKB: To nie jest tak, że stan większości zabawek jest opłakany. Oczywiście, są pewne zniszczenia, ale należy brać pod uwagę, że to nie władza niszczy te urządzenia, tylko użytkownicy, którzy korzystają z nich w sposób nieumiejętny. Dochodzą do mnie również informacje od dorosłych, że rodzice dzieci bawiących się w ogródku nie reagują w żaden sposób na niewłaściwe korzystanie z tych urządzeń przez dzieci. Stare zabawki na bieżąco naprawiamy, ponosząc bardzo duże koszty z tego tytułu. Nowe zabawki będą, gdy pojawią się środki finansowe na ten cel. Jeśli radni będą widzieli sens instalowania nowych urządzeń, ja jako wielki entuzjasta, spełnię takie życzenie. W ślad za pomysłami muszą iść sensowne rozwiązania: skąd pozyskać środki na renowację Ogródka i co tam zainstalować?

5. Ile gmina Tłuszcz wykorzystała, a ile wykorzysta środków z dotacji unijnych docelowo z pierwszej transzy na szybki rozwój naszej gminy (ok. 85,6 miliarda euro dla Polski)? Kto imiennie jest odpowiedzialny za pozyskiwanie i wykorzystywanie środków unijnych w gminie Tłuszcz?

JKB: Jeżeli chodzi o kwestię, ile środków gmina wykorzystała – ja już to podawałem wielokrotnie. Na koniec poprzedniej kadencji wydaliśmy kolorowy biuletyn, w którym zamieściliśmy podsumowanie i tam są dokładne dane. Ogólnie mogę powiedzieć, że chodzi o sumę kilku milionów złotych. Zrealizowaliśmy kilka projektów inwestycyjnych i dwa projekty miękkie. Przy okazji – nie wydaje mi się, żeby Polska miała 85,6 miliarda euro dotacji. O ile wiem, na okres 2007 – 2013 Polska ma dostać 60 mld euro, co jest uważane za duży sukces. Na pewno we wcześniejszych rozdaniu środki były mniejsze. Nadzór nad pozyskiwaniem środków unijnych w gminie Tłuszcz został powierzony mojemu zastępcy – Tomkowi Czarnogórskiemu, natomiast za aplikowanie odpowiedzialny jest wydział Inwestycji i Rozwoju Gminy, którego kierownikiem jest Mirosław Zajdenc. Te osoby są odpowiedzialne za realizację projektów infrastrukturalnych, natomiast z dużym sukcesem pozyskujemy pieniądze na tzw. projekty miękkie. Tu odpowiedzialnych jest wielu – w zależności od tego, kto może o te środki aplikować. Warto zaznaczyć, że nie tylko gmina może się o nie ubiegać – w konkursach mogą startować również organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego.

6. Bardzo proszę pana burmistrza o podanie harmonogramu zadań dla wsi: Marianów, Brzezinów, Wagan, Waganka – z uwzględnieniem poszczególnych miesięcy lub lat. Chodzi o zadania, które już zostały albo dopiero będą wdrażane, takie jak.: woda, kanalizacja, gazyfikacja, telefony, telewizja kablowa, drogi, chodniki i remonty asfaltu, boiska, świetlice wiejskie.

JKB: Ja już tłumaczyłem na sesjach i spotkaniach z mieszkańcami: namawiam, żeby to, co jest ważne dla danej wsi, czy danego osiedla, ustalili sami mieszkańcy. Zachęcam do inicjowania spotkań i wspólnego uchwalania programów odnowy danych miejscowości. To mieszkańcy na takich spotkaniach powinni zdecydować, co uważają za priorytet i w jakiej kolejności te zadania będą realizowane. Wtedy stworzymy dokument, tzw. Program Odnowy Wsi, rada podejmie odpowiednią uchwałę, zaś ja będę zobowiązany, żeby go realizować. Podkreślam, że jeżeli zabraknie inicjatywy oddolnej, to wsie na tym ucierpią. Wiele miejscowości ma już taki dokument i tam jest dużo łatwiej pracować lub planować inwestycje. Dlatego zachęcam sołtysów i rady sołeckie z wymienionych w pytaniu wsi, żeby zainicjowali takie spotkania, na które ja przybędę.

 oprac. AP, MP – Stowarzyszenie “Kastor” Inicjatywa dla Rozwoju. Debata, na której mieszkańcy zadali powyższe pytania została zorganizowana w ramach ogólnopolskiej akcji “Masz Głos Masz Wybór” i dofinansowana ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

Reklama

Komentarze (1 )

 1. Bardzo, bardzo wielkie dzięki za umieszczenie odpowiedzi Pana Burmistrza JKB na moje dwa pytania zadane podczas debaty w CK.
  Proszę o pilotowanie “wstępny projekt” ODNOWY WSI WAGAN WAGANKA BRZEZINÓW i MARIANÓW jest już Urzędzie Gminy. Błagam pomóżcie, bo jest to dla mieszkańców tych /pięknego zadupia/ wsi i samych miejscowości bo może być to dużym skokiem cywilizacyjnym w przyszłość.
  Pozdrawiam Getka Kazimierz
  Wagan 25.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 0 )

  kazimierz getka
  07/10/2008 20:34

Dodaj komentarz