Warto pomagać…

Dodane w:: Numer 33 (kwiecień 2010) |

swietlica_img_4202 „Sprawiaj innym radość. Zobaczysz wtedy, że radość cieszy”

F. T. Fischer

Przy Centrum Kultury w Tłuszczu działa świetlica środowiskowa, która pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą, dydaktyczną oraz prowadzi codzienne dożywianie dzieci. Do świetlicy dzieci kierowane są przez wychowawców klas, pedagoga szkolnego oraz przez samych rodziców.

Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku. Koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy i dożywiania dzieci pokrywa Urząd Miejski w Tłuszczu, doraźnie wspierają placówkę sponsorzy. Świetlica współpracuje z TPD, ZHP, redakcją Stacja Tłuszcz, wolontariuszami, wyższymi uczelniami (studenci odbywają tu praktyki), Opieką Społeczną. Dotychczasowa piętnastoletnia praca świetlicy spełnia ważną rolę w upowszechnianiu kultury i wychowaniu dzieci. Nasza placówka to systematycznie działająca instytucja pozaszkolna. Świetlica jest otwarta na potrzeby lokalnego środowiska i potrzeby gminy. Funkcjonowanie świetlicy spełnia oczekiwania szkoły, rodziców oraz środowiska. Dzieci mają stałą opiekę, odrabiają lekcje, rozwijają zainteresowania, korzystają z dożywiania.

Wychowankowie wraz z wychowawcami dziękują sponsorom, którzy przyczynili się do funkcjonowania świetlicy środowiskowej.

Na szczególną wdzięczność zasługują:

- Burmistrz Miasta Tłuszcz

- Dyrektor CK w Tłuszczu

- Stowarzyszenie „Pomóż dzieciom” w Dębinkach

- Gminna Komisja AA z p. Ewą Maciejewską

- Piekarnia Kobus sp. z o. o. w Kobyłce

Rok 2009 był dla placówki wyjątkowo atrakcyjny, dzięki otwartym na potrzeby naszych wychowanków sercom sponsorów. Dzieci skorzystały z bezpłatnych wyjazdów na basen, z wycieczek krajoznawczych (Powsin), rekreacyjnych (Zaścienie, Colorado w Warszawie), okolicznościowych (Mikołajki w Siedlcach). Ponadto piekarnia Panów Sławomira i Ignacego Kobus z Kobyłki osładzała nam życie poprzez dar w postaci drożdżówek, pączków i bułeczek. Nie zabrakło nam też nowych zabawek, książek, maskotek i słodyczy.

Szczególne podziękowania składamy Stowarzyszeniu „Pomóż Dzieciom” w Dębinkach, którego skarbnik Waldemar Wojtyra systematycznie zaskakuje nasze dzieci wspaniałymi niespodziankami.
Naszą działalność w 2009 r. podsumowaliśmy wyjazdem na Wigilię (Zaścienie) oraz spotkaniem z Mikołajem.

W roku 2010 przystąpiliśmy do realizacji projektu unijnego p.t. „Mój Talent”, w ramach którego wychowankowie świetlicy skorzystają z atrakcyjnych zajęć tanecznych, warsztatów plastycznych oraz wyjazdów edukacyjnych do kina, teatru i na kręgle. Bardzo byśmy sobie życzyli, aby następny rok był tak atrakcyjnym i owocnym rokiem, jak ten, który się skończył.

Jeszcze raz dziękujemy sponsorom, bo warto inwestować w dzieci, widzieć ich uśmiech i radość.

Dziękujemy!

  • Wychowankowie wraz z wychowawcami

Reklama

Dodaj komentarz