Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z 03.04.2014 – wnioski po komisji wyjazdowej, pisma

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z dnia 03.04.2014.

Źródło wideo: Tłuszcz UM

OPIS KOMISJI:
[0:00:00] – początek i porządek obrad
[0:01:00] – przyjęcie protokołu z komisji wyjazdowej i dyskusja o zgłoszonych usterkach
[0:17:35] – pismo do komisji – RIO w sprawie zasad udzielania i trybu rozliczania dotacji dla Spółki Wodnej
[0:21:45] – pismo do komisji – w sprawie możliwości odkupu działki gminnej
[0:22:28] – pismo do komisji – w sprawie rozbudowy firmy Piotro-Stal
[0:25:44] – pismo do komisji – Komendant Posterunku Policji w sprawie dofinansowania zakupu alkomatu
[0:27:59] – pismo do komisji – RIO orzeka nieważność w części uchwały w sprawie dotacji i ich rozliczania dla Spółki Wodnej
[0:40:06] – pismo do komisji – sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi
[0:40:56] – pismo do komisji – w sprawie zmiany nazw placówek oświatowych
[0:41:18] – pismo do komisji – grupa inicjatywna z Jasienicy w sprawie budowy dróg
[0:44:54] – pismo do komisji – sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok
[0:47:07] – termin kolejnego posiedzenia

//Łukasz

Reklama

Dodaj komentarz