ST 2(70)/2013 Wykonawca SUW poszukiwany

Dodane w:: Inwestycje,Kozły,Numer 2 (70) styczeń 2013 |

Stacja uzdatniania wody w Kozłach będzie wykonywana w dwóch etapach, z których pierwszy (przygotowanie terenu budowy, wykonanie odwiertów i linii zasilającej, budowa osadnika i zbiorników) musi być zakończony do 30.04.2013 r. a drugi (pozostałe prace) do 31.08.2013 r. Oferty można składać do 8.02.2013 r. Wadium wynosi 100 000 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Reklama

Dodaj komentarz