ST 2(70)/2013 Polemika radnego do listu „Krytycznie o WDK w Miąsem”

listSzanowni Państwo,

aby wypowiadać się o WDK w Miąsem, trzeba mieć rzetelną wiedzę, a pani Regina Perkowska jej nie ma i w liście do redakcji zamieszczonym w grudniowej „Stacji Tłuszcz” wprowadza w błąd czytelników, a zarazem mieszkańców gminy.

W tej sprawie nic nie działo się pośpiesznie, od zakupu działki w 2003 r., po rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem tylko fundamentów w 2012 r. Jeśli chodzi o uzasadnienie budowy WDK z remizą strażacką, sama pani po części sobie odpowiedziała zadając pytanie na sesji „gdzie stoi samochód OSP Miąse?”. Stoi w prywatnym garażu, żeby nie niszczał „pod chmurką”.

Co do planu wykorzystania budynku, określa to projekt. 1/5 budynku stanowi remiza strażacka. Pozostała część budynku przeznaczona jest dla biblioteki, która dziś znajduje się w… garażu. Swoją siedzibę będzie mieć tam również Koło Gospodyń Wiejskich „Kalinki”, które w tym roku obchodziło 50-lecie istnienia, a obecnie zajmuje budynek należący do Zespołu Szkół w Miąsem, który ze względu na stan techniczny, dziurawy dach, strop grożący zawaleniem nie rokuje możliwości użytkowania w przyszłości, a przeprowadzenie remontu uważam za nieekonomiczne.

Wszystkie działania poprzedzające odbywały się za wiedzą i zgodą władz. Uważam za kłamliwe twierdzenie, że do budowy tego obiektu przekonany jest tylko radny Sobczak. Budowę tę materialnie, rzeczowo i pracą rąk wspierali m. in. ks. proboszcz parafii w Miąsem, młodzież i mieszkańcy miejscowości i parafii. Zmierzając do realizacji tej inwestycji wypełniam tylko wolę mieszkańców, którzy na ten a nie inny cel przekazali fundusz sołecki. Czy radny może zdecydować o wydatkowaniu środków wbrew woli mieszkańców?

Odnośnie pomówienia, bo tak to odbieram, że „radny Sobczak zaszantażował burmistrza”, ja nie podejmuję decyzji jednoosobowo. Decyzje podejmuje komisja, a komisja w tej kwestii zdecydowała jednogłośnie, tak też zdecydowała rada. Odnośnie przesunięcia środków z wykonania oświetlenia we Franciszkowie, wyjaśniam, że skoro nie udało się urzędowi zrealizować przez rok inwestycji w postaci budowy linii oświetleniowej w postaci pięciu słupów z lampami, to przesunięcie środków pod koniec roku było ich ratowaniem, by nie przepadły i pozostały w tym samym okręgu. Poza tym nie cała kwota została przesunięta na dokończenie fundamentów WDK, ale również zakupiono nagłośnienie do Zespołu Szkół w Miąsem, które służy również dzieciom z Franciszkowa. Czy wg p. Perkowskiej można budować na miesiąc przed końcem roku oświetlenie w dowolnym miejscu w gminie, jeśli przez cały rok nie przygotowano w urzędzie dokumentacji? To radny jest winien?

Szanowni Państwo, historia mieszkańców Miąsego, Jadwinina, Stasinowa i parafii pomimo różnorodności poglądów i sposobów realizacji celów dowodzi, że ci wspaniali ludzie wielokrotnie dowiedli swej wielkości i ofiarności. Dzięki zaangażowaniu i pracy wielu osób możemy dziś cieszyć się Zespołem Szkół z Przedszkolem Samorządowym, które stało pod znakiem zapytania, gdyż obecne władze były mu przeciwne. Możemy cieszyć się parafią z pięknym kościołem, filią biblioteki publicznej, działają u nas takie organizacje jak Koło Gospodyń Wiejskich czy Ochotnicza Straż Pożarna i co najważniejsze, proszę pani Perkowskiej, nie służy to radnemu Sobczakowi tylko wszystkim mieszkańcom Miąsego i okolicznych wsi. Mając świadomość, że wszyscy przemijamy, chylę czoło przed tymi wszystkimi, którzy kosztem swoich rodzin poświęcają czas dla działalności społecznej. Nie dla sławy, nie dla pieniędzy, ale dla nas wszystkich, dla lokalnej wspólnoty. Ci ludzie wnoszą wkład w rozwój miejscowości, parafii, gminy…

Dlaczego tak jest, że najwięcej do powiedzenia często mają ci, którzy poza bezmyślnym atakowaniem innych nie wnoszą nic? Zachęcam, aby ten nadmiar energii przekuć na działanie. Zamiast krytykować, warto samemu włączyć się w budowanie, w rozwijanie naszego wspólnego otoczenia. Na zakończenie chciałbym życzyć wszystkim czytelnikom ST i mieszkańcom gminy dużo zdrowia i spokoju w Nowym Roku.

Z poważaniem,

Radny Rady Miejskiej w Tłuszczu

Mirosław Sobczak

 

Reklama

Dodaj komentarz